Dodaj publikację
Autor
Szymon Tomczak
Data publikacji
2016-01-21
Średnia ocena
5,00
Pobrań
536

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przedstawiam plan pracy zespołu nauczycieli klasy V. Nazwiska nauczycieli zostały usunięte z wiadomych względów.
 Pobierz (doc, 60,0 KB)

Podgląd treści


Plan pracy zespołu nauczycieli uczących w klasie V
w Szkole Podstawowej w ……………
na rok szkolny ………….

Niniejszy zespół został powołany na podst. Statutu Szkoły Podstawowej w ……….. Spotkania zespołu odbędą się trzy razy w ciągu roku szkolnego – we wrześniu, w lutym (po klasyfikacji semestralnej) i w czerwcu (po klasyfikacji rocznej). Na prośbę wychowawcy klasy mogą odbyć się dodatkowe spotkania w ustalonym terminie.

Skład zespołu nauczycieli uczących w klasie V:
…………………… – nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych
………………… – nauczyciel plastyki i muzyki
…………………. – nauczyciel języka polskiego
………………….- nauczyciel historii i religii
………………….- nauczyciel przyrody i wychowania fizycznego
………………….- nauczyciel języka niemieckiego
………………….- nauczyciel języka angielskiego, wychowawca, przewodniczący zespołu
………………….- nauczyciel muzyki

Plan działań:

| | | | |
|L.p. |Działania: |Odpowiedzialny: |Termin: |
| | | | |
|1. |Opracowanie planu pracy zespołu |Cały zespół |Wrzesień |
| | |. |  |
|2. |Ustalanie działań i korelacji międzyprzedmiotowych |Cały zespół |W ciągu roku |
| | |  | |
|3. |Ustalanie działań wychowawczych oraz metod i form pracy z uczniami |Cały zespół |W ciągu roku |
| | | | |
|4. |Analiza opinii PPP i ustalanie form pomocy dla uczniów o specjalnych |Cały zespół |W ciągu roku |
| |potrzebach edukacyjnych | | |
| | | |  |
|5. |Ustalenie formy pomocy dla nowej uczennicy w klasie dotyczącej nauki |Wybrani nauczyciele |Wrzesień |
| |języka niemieckiego | | |
| | | | |
|6. |Ustalenie zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych |Cały zespół |Wrzesień |
| | | | |
|7. |Analiza wniosków wynikających z przedmiotowych testów diagnostycznych |Wybrani nauczyciele |Październik |
| | |  | |
|8. |Prowadzenie lekcji koleżeńskich w celu obserwacji pracy i efektywności |Wybrani nauczyciele |W ciągu roku |
| |metod | | |
| | |  | |
|9. |Spotkanie po klasyfikacji semestralnej: | |Luty |
| |•     Omówienie ocen uczniów |Cały zespół | |
| |•     Przedstawienie frekwencji uczniów |Wychowawca | |
| | |  | |
|10. |Opracowanie zestawu programów nauczania i zestawu podręczników na nowy|Cały zespół |Kwiecień/Maj |
| |rok szkolny | | |
| | |  | |
|11. |Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem |Cały zespół |W ciągu roku |
| | |  | |
| | |  | |
|12. |Omawianie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych |Cały zespół |W ciągu roku |
| | | | |
| | |  | |
| | |  | |
|13. |Spotkanie po klasyfikacji rocznej: | |Czerwiec |
| |•     Omówienie ocen uczniów |Cały zespół | |
| |•     Przedstawienie frekwencji uczniów |Wychowawca | |
| |•     Wytypowanie uczniów do nagród |Wychowawca | |
| | |  | |
|14. |Podsumowanie całorocznej pracy zespołu |Wychowawca |Czerwiec |

Członkowie zespołu:
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….