Dodaj publikację
Autor
Sylwia Kuźdub
Data publikacji
2016-06-06
Średnia ocena
5,00
Pobrań
47

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja zawiera opis czynników jakie wpływają na rozbudzenie zainteresowań plastycznych u dzieci.
 Pobierz (docx, 15,5 KB)

Komentarze

aisak13, 2016-06-08, ocena:

zgadzam się w 100%

Podgląd treści

Kształtowanie zainteresowań plastycznych u dzieci.

Zdolności człowieka należą do tych cech osobowości, z którymi są od dawna związane nadzieje i oczekiwania na realizację rzeczywistych potrzeb, a głównie nowo rodzących się marzeń przeobrażania świata i ulepszania życia człowieka. Chcę ukazać wpływ niektórych czynników środowiska wychowawczego na rozwijanie i stymulowanie zdolności plastycznych. Aktywność plastyczna dzieci przyczynia się do rozwoju ich indywidualności umożliwiając jednocześnie im kontakt z bogactwem tworzywa, różnorodnością form i kształtów, wielością barw. Może ona również pomagać w usuwaniu napięć i konfliktów psychicznych, przezwyciężać frustrację, zapewniać dzieciom radość i zadowolenie. Dzięki twórczości zdobywają one swoiste doświadczenie emocjonalne i poznawcze w trakcie wytwarzania tego, co je cieszy, interesuje we wszystkich fazach działania twórczego. Zajęcia plastyczne bowiem odgrywają ważną rolę w rozwijaniu dyspozycji psychicznych dziecka takich jak: samodzielność, wytrwałość, umiejętność planowania, dokonywania właściwych wyborów. Ponadto właściwie zorganizowana i poprowadzona działalność plastyczna dziecka przyczynia się do niwelowania u niego lęków i zahamowań, rozwija w nim pewność siebie, odwagę i wiarę we własne możliwości twórcze oraz samodzielne myślenie. Zajęcia te sprzyjają budzeniu się zainteresowań u dzieci, wspierane są ich cechy charakteru takie jak: umiejętność współżycia i współpracy z innymi oraz wytrwałość. Plastyka bez wątpienia wzbogaca wewnętrznie dzieci, bo dzięki niej poznają one siebie, uczą się dostrzegać, doceniać i kształtować w sobie wartości duchowe.

Aktywność dziecka w działalności plastycznej jest niezwykle ważna dla jego prawidłowego rozwoju. Malowanie, wyklejanie, wycinanie, lepienie, przyklejanie rozwija u dziecka:

wrażliwość

zmysł obserwacji

fantazję

wyobraźnię

pamięć i koncentrację

sterowanie własną uwagą

poczucie własnej wartości

Warunkiem prawidłowego rozwoju twórczości plastycznej dziecka jest wyposażenie go w podstawowe umiejętności plastyczne. Do podstawowych umiejętności plastycznych zaliczamy:

Rysowanie kredkami np. świecowymi, ołówkowymi

Rysowanie flamastrami

Rysowanie kredą

Malowanie farbami np. plakatowymi, klejowymi, akwarelowymi

Modelowanie rzeźby i płaskorzeźby

Lepienie z plasteliny

Wycinanie z papieru, tkanin

Konstruowanie z różnych tworzyw

Wymienione wyżej umiejętności plastyczne umożliwiają dziecku eksperymentowanie, doświadczanie, badanie i działanie. Rozwiną  u niego również sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową. Dostarczanie dziecku różnych akcesoriów oraz materiałów plastycznych rozwija również jego indywidualne zdolności plastyczne. Aby dziecko mogło tworzyć bardzo ważne jest stworzenie, wyznaczenie specjalnego miejsca   gdzie będzie mogło zachęcane przez rodziców, nauczycieli malować, rysować, lepić oraz wycinać. Zachęta,  a przede wszystkim akceptacja twórczości dziecka daje mu sygnał, że jest ważne i kochane. Niedopuszczalne jest krytykowanie, niszczenie prac dziecka nawet jeśli nie są one najładniejsze. Warto motywować dziecka do podejmowania kolejnych prób zwłaszcza wtedy kiedy ono samo nie jest ze swojej pracy zadowolone. Jeśli zależy nam na rozbudzeniu twórczych zainteresowań dziecka warto jego ...