Dodaj publikację
Autor
Magdalena Syc
Data publikacji
2016-10-11
Średnia ocena
5,00
Pobrań
336

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji wraz z krzyżówką i kartą pracy dla uczniów klasy III gimnazjum. Różnorodne zadania pozwalają na podsumowanie wiadomości z genetyki. Ponadto karta pracy została wzbogacona o zadania, które pojawiły się na egzaminach gimnazjalnych, co dodatkowo pomaga sprawdzić stopień przygotowania uczniów do testu.
 Pobierz (pdf, 495,7 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT LEKCJI BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM
▌TEMAT LEKCJI: Powtórzenie wiadomości z genetyki.

▌ZAKRES TREŚCI:

▫ podstawowe pojęcia genetyczne oraz zasady dziedziczenia cech
▫ mitoza i mejoza
▫ dziedziczenia płci
▫ budowa i rola kwasów nukleinowych
▫ biosynteza białka
▫ zmiany w materiale genetycznym i ich konsekwencje
▫ zmienność genetyczna i środowiskowa


▌CELE LEKCJI:

Uczeń:

▫ definiuje podstawowe pojęcia genetyczne
▫ omawia podstawowe zasady dziedziczenia cech
▫ wyjaśnia sens mitozy i mejozy oraz omawia przebieg procesów
▫ omawia zasady dziedziczenia płci
▫ omawia budowę kwasów nukleinowych oraz uzasadnia ich rolę
▫ wyjaśnia zjawisko biosyntezy białka
▫ charakteryzuje zmiany w materiale genetycznym oraz wyjaśnia ich konsekwencje
▫ uzasadnia różnicę pomiędzy zmiennością genetyczną i środowiskową


▌ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

▫ krzyżówka (kopia dla każdego ucznia)
▫ karta pracy ucznia (kopia dla każdego ucznia)


▌METODY:

rozwiązywanie różnych form zadań powtórkowych


▌PLAN LEKCJI:


faza przygotowawcza: 5 minut
faza wykonawcza: 40 minuty


▌TOK LEKCJI:

Faza przygotowawcza:

1. Czynności organizacyjno – porządkowe: sprawdzenie obecności, wpisanie tematu lekcji do

dziennika.

2. Zapisanie tematu lekcji przez uczniów w zeszytach.


Faza wykonawcza:

1. Nauczyciel prosi uczniów o schowanie wszystkich pomocy (podręczniki, zeszyty). Każdy uczeń
otrzymuje kartkę z krzyżówką (załącznik I). Dwie pierwsze osoby, które prawidłowo ją rozwiążą
zostają nagrodzone oceną bardzo dobrą. (Aby wszyscy uczniowie mieli równe szanse, kartki
rozdawane są „do góry nogami”, a rozpoczęcie wykonywania zadania następuje na wyraźny
sygnał nauczyciela.

2. Nauczyciel rozdaje karty pracy ucznia (załącznik II), a następnie wskazuje osoby odczytujące

oraz rozwiązujące kolejne zadania.


ZAŁĄCZNIK I

Rozwiąż krzyżówkę:

8.

2.

3.

5.

14.

10.

13.

6.

9.

11.

12.

15.

7.1.

4.


1. Zestaw chromosomów komórki somatycznej.

2. Allele oznaczane małymi literami alfabetu, np. a, b.

3. Podział komórki, w wyniku którego powstają dwie identyczne komórki potomne.

4. Inna nazwa komórek ciała.

5. Cechy organizmu możliwe do zaobserwowania, np. grupy krwi, wysokość ciała.

6. Nazwisko czeskiego przyrodnika Gregora, określanego mianem ojca genetyki.

7. Nagłe, bezkierunkowe zmiany w materiale genetycznym.

8. Pokolenie oznaczane w krzyżówce genetycznej jako P.

9. Choroba powodująca problemy w rozpoznawaniu barw, szczególnie czerwonej i zielonej.

10. Różne odmiany tego samego genu.

11. Objawia się w zróżnicowaniu osobników danego gatunku.

12. Zespół genów danego osobnika.

13. Jest nią organizm o genotypie AA lub aa.

14. Zmienność, która nie jest dziedziczona.

15. Choroba w wyniku której krwinki przyjmują sierpowaty kształt.
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ KARTA PRACY UCZNIA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Zadanie 1. Przyporządkuj poniższe cechy do odpowiedniej rubryki tabeli.

ZAŁĄCZNIK II

1. płatek ucha przyrośnięty 2. włosy kręcone 3. niebieskie oczy 4. włosy proste

5. ciemne włosy 6. piegi 7. umiejętność zwijania języka 8. brak umiejętności zwijania języka ...