Dodaj publikację
Autor
Bożena Gołda
Data publikacji
2017-02-20
Średnia ocena
0,00
Pobrań
62

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jest to sprawozdanie przygotowane w ramach programu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń.
 Pobierz (doc, 30,0 KB)

Podgląd treści


„Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży”
W Publicznej Szkole Podstawowej w Łączanach nie stwierdzono przypadków uzależnień. Prowadzone są jednak działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie im w przyszłości:
– realizacja programów edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie” Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
– konkurs plastyczny „Bliżej rodziny-dalej od uzależnień”,
– problematyka uzależnień poruszana jest w ramach godzin wychowawczych i na lekcjach przyrody.

W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 23 uczniów z klas I-III wzięło udział w programie „Nie pal przy mnie, proszę”. Realizowano go metodami aktywizującymi. Program ma charakter profilaktyczny – ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Zajęcia warsztatowe przeprowadziły zawierały następujące treści:
• Co to jest zdrowie?
• Od czego zależy nasze zdrowie?
• Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
• Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
• Nie pal przy mnie, proszę!
Program został rozszerzony o dodatkowe działania: Światowy Dzień Bez Papierosa, Światowy Dzień Zdrowia. Uczniowie wykonywali także prace plastyczne dotyczące szkodliwości palenia.
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach.

W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 wśród 12 uczniów klasy IV został zrealizowany program „Zajdź właściwe rozwiązanie”, który ma na celu zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.
W tym okresie nauki wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Niektórzy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to regularnie, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny.
Program miał na celu zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i szkodliwości dymu tytoniowego orz ukształtowania postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia papierosów. Partnerem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.
Dzieci wzięły udział w pięciu zajęciach warsztatowych:
❖ Poznajmy się bliżej.
❖ Laboratorium ciała.
❖ Naucz się mówić „nie”.
❖ Znajdź właściwe rozwiązanie.
❖ Uwierz w siebie.
Na zajęciach poruszane były tematy dotyczące szkodliwości palenia tytoniu, asertywności i komunikacji międzyludzkiej oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach.

W czerwcu 2016 roku uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie plastycznym ”Bliżej rodziny – dalej od uzależnień”.
Powyższe działania wpływają na zwiększenie wiedzy uczniów o uzależnieniach i ich skutkach a tym samym podniesienia bezpieczeństwa.