Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Łukaszek
Data publikacji
2019-03-10
Średnia ocena
5,00
Pobrań
34

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

ZJAWISKA FIZYCZNE WOKÓŁ NAS – LEKCJA POWTÓRZENIOWA.
 Pobierz (docx, 74,4 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY

TEMAT: ZJAWISKA FIZYCZNE WOKÓŁ NAS – LEKCJA POWTÓRZENIOWA.

CEL LEKCJI: utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu dotyczącego zjawisk fizycznych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

podaje przykłady występowania siły tarcia;

wymienia czynniki, od których zależy wielkość siły oporu;

podaje przykłady elektryzowania ciał;

rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego;

podaje przykłady sztucznych źródeł światła;

wyjaśnia, dlaczego należy używać elementów odblaskowych;

wyjaśnia, czym jest ruch ciał;

charakteryzuje wielkości opisujące ruch: prędkość, drogę i czas;

wyjaśnia pojęcie: siła oporu;

opisuje wzajemne oddziaływanie ładunków o takich samych i różnych znakach;

podaje przykłady źródeł prądu, przewodników i izolatorów elektrycznych;

podaje przykłady naturalnych źródeł światła;

rysuje odbicie promieni świetlnych od powierzchni chropowatej;

oblicza prędkość poruszającego się ciała;

wymienia sposoby zwiększania i zmniejszania siły tarcia;

wyjaśnia, popierając przykładami, pojęcia: przewodniki i izolatory;

podaje przykłady przyrządów, w których wykorzystano zjawisko odbicia światła;

oblicza drogę, czas, mając podane pozostałe wielkości opisujące ruch;

opisuje zasadę działania camery obscura;

porównuje prędkość światła i dźwięku.

Na Co Bezu  (co uczniowie będą znali/wiedzieli/potrafili po aktywności dydaktycznej):

opisywać różne rodzaje ruchów;

wielkości opisujące ruch, ich symbole i jednostki;

obliczać prędkość poruszającego się ciała;

czynniki wpływające na wielkość siły wyporu i siły tarcia;

porównywać opór stawiany przez wodę z oporem powietrza;

źródła dźwięku;

na czym polega rozchodzenie się dźwięku;

jak działają na siebie naelektryzowane ciała;

przewodniki i izolatory;

naturalne i sztuczne źródła światła;

właściwości światła;

odbicie światła od zwierciadeł i powierzchni rozpraszających;

dlaczego używamy elementów odblaskowych.

FORMY PRACY:

Grupowa

Indywidualna

METODY: opowiadanie, praca w grupie, ćwiczenia uczniowskie, rozwiązywanie problemu, mini konkurs, opis wyjaśniający, pokaz

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- list przybysza z innej planety,

- zadania dla uczniów,

- plansza z krzyżówką,

- pytania do mini konkursu

- elementy obwodu elektrycznego

Przebieg zajęć:

Czynności organizacyjne:

powitanie,

sprawdzenie obecności.

Faza wprowadzająca:

1. Wprowadzenie do lekcji, podanie celów i zapisanie tematu lekcji.

2. Przeczytanie krótkiego listu o następującej treści:

Cześć!

Nazywam się Alibo i przybyłem do Was z innej planety. Nie wiem, jakim cudem znalazłem się na Waszej planecie, ale chyba nigdy nie zapomnę, że tu byłem. Wszystko, co tu spotkałem, bardzo mnie zadziwiło i zaciekawiło. Nie potrafiłem sobie na przykład wytłumaczyć, dlaczego stoję na ziemi i widać mój cień, dlaczego widziałem pieszych w nocy, dlaczego ludzie noszą okulary, dlaczego różne przedmioty wydają różne dźwięki, dlaczego w mieszkaniach świeci się światło i można oglądać telewizję oraz słuchać radia, dlaczego w czasie burzy najpierw widać błyskawicę, a później można usłyszeć grzmot, dlaczego na niebie zobaczyłem piękny różnokolorowy łuk przy padającym deszczu i świecącym słońcu?

Szkoda ...