Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Szwagierczak
Data publikacji
2019-03-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
59

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zadania z genetyki obejmujące krzyżówki genetyczne I prawo Mendla.
 Pobierz (doc, 55,0 KB)

Podgląd treści


Krzyżówki genetyczne

1.Allel warunkujący ciemną barwę oczu u ludzi jest dominujący – B, a allel warunkujący oczy błękitne jest recesywny – b. Rodzice o ciemnych oczach mają pierwsze dziecko o błękitnych oczach. Określ prawdopodobieństwo wystąpienia u kolejnych dzieci tej pary błękitnej barwy oczu.

genotypy P: ................... x .....................
gamety P: ................... .....................

| | | |
| | | |
| | | |

genotypy F1: ...............................................
fenotypy F1: ...............................................

Odp.: .....................................................................................................................................................

2. Skrzyżowano odmianę tulipana o genotypie Aa i kwiatach fioletowych z odmianą o genotypie aa o kwiatach różowych. Ile otrzymano roślin o kwiatach różowych w potomstwie tej krzyżówki?

genotypy P: ................... x .....................
gamety P: ................... .....................

| | | |
| | | |
| | | |

genotypy F1: ...............................................
fenotypy F1: ...............................................

Odp.: .....................................................................................................................................................

3.Allel warunkujący czarną sierść królików dominuje nad allelem barwy białej. Skrzyżowano ze sobą osobnika homozygotycznego o czarnej sierści z osobnikiem homozygotycznym o sierści białej. Podaj genotypy rodziców oraz genotypy i fenotypy potomstwa F1.

genotypy P: ................... x .....................
gamety P: ................... .....................

| | | |
| | | |
| | | |

genotypy F1: ...............................................
fenotypy F1: ...............................................

Odp.: .....................................................................................................................................................

4.U grochu żółta barwa nasion dominuje nad zieloną, Przedstaw krzyżówkę heterozygotycznej rośliny grochu o nasionach żółtych z odmianą o nasionach zielonych.. Podaj jaki rozkład cech wystąpi u potomstwa F1.

genotypy P: ................... x .....................
gamety P: ................... .....................

| | | |
| | | |
| | | |

genotypy F1: ...............................................
fenotypy F1: ...............................................

Odp.: .....................................................................................................................................................

5.Zdolność zwijania języka w rurkę jest u człowieka cechą dominującą (A), a brak tej zdolności jest cechą recesywną (a). Kobieta mająca zdolność zwijania języka, ma córkę o takiej samej zdolności jak ona, oraz syna, który nie potrafi zwijać języka. Oboje dzieci mają tego samego ojca, który nie potrafi zwijać języka. Małżonkowie oczekują na narodziny trzeciego dziecka. Określ genotypy obojga rodziców oraz podaj, jakie jest prawdopodobieństwo, że trzecie dziecko tej pary będzie miało zdolność zwijania języka w rurkę.

genotypy P: ................... x .....................
gamety P: ................... .....................

| | | |
| | | |
| | | |

genotypy F1: ...............................................
fenotypy F1: ...............................................

Odp.: .....................................................................................................................................................

6.Struktura włosów u ludzi jest cechą dziedziczną, która dziedziczy się jednogenowo. Włosy proste są cechą recesywną (k) w stosunku do włosów kręconych (K). Kobieta o włosach prostych poślubiła mężczyznę o włosach kręconych, którego mama miała włosy proste. Wykonaj krzyżówkę genetyczną dla tej pary i okresl jakie włosy może mieć ich potomstwo (z podaniem prawdopodobieństwa wyrażonego w %).

genotypy P: ................... x .....................
gamety P: ................... .....................

| | | |
| | | |
| | | |

genotypy F1: ...............................................
fenotypy F1: ...............................................

Odp. : ......................................................................................................................................................
-----------------------
Allele:
......................................
......................................
Wszystkie możliwe genotypy i fenotypy:
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Allele:
......................................
......................................
Wszystkie możliwe genotypy i fenotypy:
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Allele:
......................................
......................................
Wszystkie możliwe genotypy i fenotypy:
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Allele:
......................................
......................................
Wszystkie możliwe genotypy i fenotypy:
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Allele:
......................................
......................................
Wszystkie możliwe genotypy i fenotypy:
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Allele:
......................................
......................................
Wszystkie możliwe genotypy i fenotypy:
..................................................................
..................................................................
..................................................................