Dodaj publikację
Autor
Joanna Kania
Data publikacji
2019-05-20
Średnia ocena
0,00
Pobrań
25

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Ankieta jest narzędziem oceny prowadzonych zajęć dodatkowych - koła przygotowującego do egzaminu zawodowego. Zawiera kilka pytań, które pozwolą ocenić jakość prowadzonych zajęć i zwiększyć ich efektywność w przyszłości.
 Pobierz (pdf, 209,8 KB)

Podgląd treści

ANKIETA EWALUACYJNA DOTYCZĄCA KOŁA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK

ADMINISTRACJI

Drodzy Słuchacze!

Zapraszam do wypełnienia ankiety, której celem jest poznanie Waszej opinii na temat

Koła przygotowującego do egzaminu zawodowego. Wasze uwagi pomogą zwiększyć

efektywność prowadzonych zajęć. Ankieta jest anonimowa. Proszę zaznaczyć właściwą

odpowiedź.

1. Czy zajęcia w których uczestniczysz spełniają Twoje oczekiwania?

a) Tak
b) Nie

Jeśli Nie, to co proponowałbyś (łabyś) w nich zmienić, czego oczekujesz?

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

2. Czy zajęcia dodatkowe poszerzają Twoją wiedzę i umiejętności, potrzebne do

przystąpienia do egzaminu zawodowego?

a) Tak

b) Nie

c) Nie mam zdania

3. Czy nauczyciel Ci pomaga i jasno tłumaczy trudne dla Ciebie zagadnienia?

a) Tak

b) Nie

c) Nie mam zdania

4. Jak oceniasz jakość prowadzonych zajęć w skali od 1 do 6, gdzie 1 to ocena

najniższa?

1

2

3

4

5

6

5. Czy uważasz, że Koło przygotowujące do egzaminu zawodowego jest potrzebne

słuchaczom przystępującym do egzaminu zawodowego?

a) Tak

b) Nie

c) Nie mam zdania

Dziękuję za wypełnienie ankiety.