Dodaj publikację
Autor
Magdalena Kozicka-Dygdałowicz
Data publikacji
2019-05-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Dokument zawiera prezentację metod aktywizujących wykorzystywanych na kierunkach technik obsługi turystycznej oraz technik hotelarstwa.
 Pobierz (doc, 40,0 KB)

Podgląd treści


METODYKA NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW TURYSTYCZNYCH I HOTELARSKICH – MEDOTY AKTYWIZUJĄCE

Na kierunku technik obsługi turystycznej można zastosować wiele metod aktywizujących. Z pewnością nie każdą metodę można wykorzystać na wszystkich jednostkach lekcyjnych. Natomiast umiejętny dobór tych metod niewątpliwie zwiększa szansę na przeprowadzenie interesującej lekcji.

Pracując z młodymi ludźmi wypracowałam i wypróbowałam wiele metod aktywizujących na różnych typach lekcji wynikających z realizacji ich funkcji. Inne metody sprawdziły się na lekcjach wprowadzających, utrwalających, służących opracowaniu poznanego materiału, a jeszcze inne na lekcjach powtórzeniowych.

1. Lekcje wprowadzające i zaznajamiające uczniów z nowym materiałem (przykłady metod)

UKŁADANKA EKSPERCKA (METODA PUZZLI) - metoda polega na analizie tekstu. Kształtuje u uczniów postawy aktywnego zaangażowania. Nauczyciel przygotowuje karty pracy. Każda osoba w grupie otrzymuje inny fragment tekstu.

Przykład
Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Następnie rozdaje uczniom karty pracy. Na karcie pracy znajdują się zagadnienia związane z turystyką kwalifikowaną np. turystyka piesza górska – tekst a, turystyka kajakowa – tekst b, turystyka narciarska – tekst c.
Każda członek grupy otrzymuje fragment tekstu (np. uczeń 1 – tekst a, uczeń 2 - tekst – b, uczeń 3 – tekst 3). Fragmenty tekstu to tak zwane puzzle, które po przeanalizowaniu całości tekstu tworzą układankę. Następnie uczniowie przemieszczają się – spotykają się w grupach ekspertów (np. uczeń 1 z grupy I, uczeń 1 z grupy II, uczeń 1 z grupy III itd.). Utrwalają i porządkują swoją wiedzę,
po czym wracają do swoich pierwotnych grup i uczą siebie nawzajem. Na koniec nauczyciel zadaje pytania, na które odpowiadają wskazane przez niego grupy.

METODA TAK / NIE – łączy ze sobą elementy wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń ruchowych. Nauczyciel przygotowuje zagadnienia dotyczące danego tematu lekcji. Przedstawia poszczególne stwierdzenia uczniom. W klasie rozkłada kartki ze słowem „TAK” i „NIE”. Uczniowie ustawiają się w pobliżu wybranych przez siebie kartek. Tym samym określają swój punkt widzenia. Każdy lub wybrany przez nauczyciela uczeń uzasadnia swój wybór.

Przykład
Nauczyciel podaje temat lekcji (Pilot wycieczki – ogólna charakterystyka). Tłumaczy uczniom zasady, które będą obowiązywały podczas wykonania zadania.
Przykładowe pytania (zagadnienia): Pilot wycieczki powinien znać języki obce; Pilot wycieczki powinien znać szczegółową historię kraju, po którym będzie oprowadzać turystów itp.

2. Lekcje utrwalające – utrwalanie wiadomości i umiejętności (przykłady metod)

POWIEDZ WIĘCEJ – jest to metoda, dzięki której uczniowie przypomną sobie zagadnienia omawiana na poprzedniej lekcji.

Przykład
Nauczyciel dzieli klasę na 2 lub 3 zespoły. Następnie zadaje pytanie wskazanej przez siebie grupie – Co pamiętacie z ostatniej lekcji? Kiedy uczeń z danej grupy udziel odpowiedzi , wówczas nauczyciel zadaje to samo pytanie pozostałym grupom. Grupa, która nie będzie potrafiła przypomnieć sobie ...