Dodaj publikację
Autor
Anna Mielcarek
Data publikacji
2019-05-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Regulamin konkursu międzyszkolnego / lapbook - Droga krzyżowa , Triduum - życie Jezusa i liturgia, tradycje i zwyczaje wielkanocne.
 Pobierz (doc, 33,0 KB)

Podgląd treści

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA WIELKANOCNY LAPBOOK
Cele konkursu:
- kultywowanie tradycji wielkanocnych, - usystematyzowanie wiedzy na temat Drogi krzyżowej, - tradycji i zwyczajów wielkanocnych oraz Triduum Paschalnego,
- rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności uczniów.

Warunki uczestnictwa:

Zadaniem uczestnika jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka zgodnego z tematyką wyszczególnioną dla danej klasy (informacja poniżej). Złożony lapbook powinien mieć format A4. Praca powinna zawierać metryczkę z danymi: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz szkoła.
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas wg tematów:

kl. IV Tradycje i zwyczaje wielkanocne (palmy, pisanki, baranek wielkanocny, święconka i jej symbolika, dyngus)

kl. V Droga krzyżowa (rysunki, nazwy stacji, ciekawostki)

kl. VI Triduum paschalne - chronologia wydarzeń życia Jezusa.

kl. VII Triduum paschalne w liturgii Kościoła.

Termin składania prac:
- prace należy dostarczyć do dnia ………. do katechety w swojej szkole. Katecheta dostarcza prace do p. ………………. do dnia …………… …..

Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów wg kryteriów: - bogactwo treści wg podanego tematu danej klasy,
- oryginalność,
- pracochłonność,
- estetyka wykonania.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi ……………………………………………

Wyróżnieni w danym oddziale klasowym otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane………………………...
Złożenie pracy na Konkurs oznacza zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika.
Prace wyróżnione stają się własnością organizatorów.

Organizatorzy konkursu:…………………………..

Informacje dodatkowe - czym jest lapbook?
Lapbook to w wolnym tłumaczeniu „książka na kolana”. Jest to książka tematyczna w formie tekturowej teczki (jednej lub kilku, sklejonych), która otwiera się w różne strony, odsłaniając mobilne, interaktywne elementy - książeczki, obrazki, kieszenie, koperty, harmonijki, itp. z różnymi informacjami na dany temat. Takie zbieranie i segregowanie informacji umożliwia syntezowanie wiedzy oraz jej szybkie i skuteczne przyswajanie. Autorzy lapbooków oprócz zdobywania wiedzy na dany temat ćwiczą również inne umiejętności: kreatywność, organizację pracy, myślenie logiczne, łączenie faktów.