Dodaj publikację
Autor
Ludmiła Cyrczak
Data publikacji
2019-05-26
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Regulamin Parafialnego Konkursu ,,Ojczyzna Jana Pawła II".
 Pobierz (docx, 15,5 KB)

Podgląd treści

REGULAMIN PARAFIALNEGO KONKURSU

OJCZYZNA ŚW. JANA PAWŁA II

Cele konkursu:

Zachowanie w pamięci osoby i nauczania świętego Jana Pawła II.

Poszerzanie współdziałania katechetów w obszarze kształcenia uczniów na terenie parafii Osie.

Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i pogłębiania wiedzy, a katechetom okazji do twórczej pracy.

Adresaci:

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych parafii Osie.

Zakres materiału:

Do każdego z etapów konkursu uczniowie przygotowują się z odpowiednich materiałów, które przekaże organizator.

Do pierwszego etapu – szkolnego uczniowie przygotowują się z życiorysu Jana Pawła II.

Do drugiego etapu – finału uczniowie przygotowują się z życiorysu Jana Pawła II oraz z wiadomości dotyczących pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.

Materiały do I etapu konkursu, czyli:

życiorys Jana Pawła II,

pielgrzymki Jana Pawła II do Polski,

pytania testowe na arkuszu A 4,

przekaże katechetom, organizator konkursu.

Katecheci we własnym zakresie powielą odpowiednią ilość egzemplarzy.

Terminy przebiegu poszczególnych etapów:

24.05.2019 r. – zakończenie I etapu.

W dniach 03.06.2019 r. - 07.06.2019 r. po ustaleniu dokładnej daty z katechetami – finał w Szkole Podstawowej w Osiu.

Przebieg:

Konkurs ma formę pisemną i odbywa się na dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Do konkursu przygotowują uczniów katecheci.

Pierwszy etap – szkolny ma miejsce, na terenie szkoły, która bierze udział w konkursie. Katecheta w porozumieniu z dyrektorem ustala godzinę konkursu -może przeprowadzić go na lekcji religii. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie z klas IV-VIII, którzy zgłosili chęć udziału i opanowali wskazany przez organizatora materiał. Uczniowie odpowiadają w formie pisemnej na 20 pytań zamkniętych i otwartych w ciągu 35 minut. Nad prawidłowym przebiegiem I etapu czuwa katecheta oraz nauczyciele z grona pedagogicznego, których może poprosić o współpracę. Prace uczniów sprawdza katecheta z danej szkoły. Testy należy sprawdzić i przywieźć na finał konkursu. Należy wybrać uczniów, którzy zdobyli największą ilość głosów. Od trzech do sześciu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach i Wierzchach oraz od sześciu do dwunastu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osiu. Uczniowie, którzy przeszli do finału mają prawo otrzymać cząstkową ocenę celująca z katechezy oraz pochwałę do zeszytu uwag.

Drugi etap-finał ma formę pisemną i odbywa się w Szkole Podstawowej w Osiu. Uczniowie proszeni są o założenie galowego stroju. Informacja dotycząca daty i godziny rozpoczęcia finału zostanie ustalona osobiście.

W finale uczniowie odpowiadają w formie pisemnej na 20 pytań zamkniętych i otwartych w ciągu 35 minut. Nad prawidłowym przebiegiem finału czuwa komisja konkursowa, w której skład wejdą nauczyciele- katecheci ze szkół biorących udział w konkursie. Uczniowie siadają do ...