Dodaj publikację
Autor
Ludmiła Cyrczak
Data publikacji
2019-05-26
Średnia ocena
0,00
Pobrań
8

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Regulamin Parafialnego Konkursu ,,Ojczyzna Jana Pawła II".
 Pobierz (docx, 15,5 KB)

Podgląd treści

REGULAMIN PARAFIALNEGO KONKURSU

OJCZYZNA ŚW. JANA PAWŁA II

Cele konkursu:

Zachowanie w pamięci osoby i nauczania świętego Jana Pawła II.

Poszerzanie współdziałania katechetów w obszarze kształcenia uczniów na terenie parafii Osie.

Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i pogłębiania wiedzy, a katechetom okazji do twórczej pracy.

Adresaci:

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych parafii Osie.

Zakres materiału:

Do każdego z etapów konkursu uczniowie przygotowują się z odpowiednich materiałów, które przekaże organizator.

Do pierwszego etapu – szkolnego uczniowie przygotowują się z życiorysu Jana Pawła II.

Do drugiego etapu – finału uczniowie przygotowują się z życiorysu Jana Pawła II oraz z wiadomości dotyczących pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.

Materiały do I etapu konkursu, czyli:

życiorys Jana Pawła II,

pielgrzymki Jana Pawła II do Polski,

pytania testowe na arkuszu A 4,

przekaże katechetom, organizator konkursu.

Katecheci we własnym zakresie powielą odpowiednią ilość egzemplarzy.

Terminy przebiegu poszczególnych etapów:

24.05.2019 r. – zakończenie I etapu.

W dniach 03.06.2019 r. - 07.06.2019 r. po ustaleniu dokładnej daty z katechetami – finał w Szkole Podstawowej w Osiu.

Przebieg:

Konkurs ma formę pisemną i odbywa się na dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Do konkursu przygotowują uczniów katecheci.

Pierwszy etap – szkolny ma miejsce, na terenie szkoły, która bierze udział w konkursie. Katecheta w porozumieniu z dyrektorem ustala godzinę konkursu -może przeprowadzić go na lekcji religii. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie z klas IV-VIII, którzy zgłosili chęć udziału i opanowali wskazany przez organizatora materiał. Uczniowie odpowiadają w formie pisemnej na 20 pytań zamkniętych i otwartych w ciągu 35 minut. Nad prawidłowym przebiegiem I etapu czuwa katecheta oraz nauczyciele z grona pedagogicznego, których może poprosić o współpracę. Prace uczniów sprawdza katecheta z danej szkoły. Testy należy sprawdzić i przywieźć na finał konkursu. Należy wybrać uczniów, którzy zdobyli największą ilość głosów. Od trzech do sześciu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach i Wierzchach oraz od sześciu do dwunastu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osiu. Uczniowie, którzy przeszli do finału mają prawo otrzymać cząstkową ocenę celująca z katechezy oraz pochwałę do zeszytu uwag.

Drugi etap-finał ma formę pisemną i odbywa się w Szkole Podstawowej w Osiu. Uczniowie proszeni są o założenie galowego stroju. Informacja dotycząca daty i godziny rozpoczęcia finału zostanie ustalona osobiście.

W finale uczniowie odpowiadają w formie pisemnej na 20 pytań zamkniętych i otwartych w ciągu 35 minut. Nad prawidłowym przebiegiem finału czuwa komisja konkursowa, w której skład wejdą nauczyciele- katecheci ze szkół biorących udział w konkursie. Uczniowie siadają do ...