Dodaj publikację
Autor
Ewa Niezgoda
Data publikacji
2019-06-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
13

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Gotowością objęta została dziewczynka w wieku 6-lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 Pobierz (doc, 50,0 KB)

Podgląd treści

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA

DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka: Julia

Data urodzenia:
Rok szkolny: 2018/2019
Forma wychowania przedszkolnego: Przedszkole Miejskie

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:

1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:
1) mocne strony dziecka: chętnie bierze udział w zabawach muzycznych, tanecznych z grupą; dobrze rozwinięte naśladownictwo.

2) zauważone trudności: Julia często nie reaguje na polecenia nauczycielek w przedszkolu; niechętnie stosuje się do poleceń dorosłych, dziewczynkę cechuje opóźniony rozwój mowy, porozumiewa się głównie pozawerbalnie (gesty); dziewczynka często krzyczy, kiedy chce coś osiągnąć; buntuje się, gdy nie chce jeść posiłków; zdarzają się zachowania agresywne wobec rówieśników oraz osób dorosłych, zdarzają się zachowania autoagresywne; Julia nie potrafi zgodnie bawić się z dziećmi; dzieci niechętnie bawią się z dziewczynką;

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: zachęcano dziecko do zabaw, prowadzono zabawy i zajęcia z dzieckiem indywidualnie; ograniczano dziecku hałas (spożywanie posiłków indywidualnie w sali, często wychodzono z sali podczas zabaw swobodnych rówieśników); przypominano dziecku wprowadzone zasady i reguły postępowania; dobierano zajęcia łatwe dla dziecka i chwalono je za sukcesy; stosowano często pochwały i zachęty.

4) wskazówki dla rodziców: wskazany stały tryb dnia dziecka, zachęcać dziecko do pokonywania trudności; często chwalić nawet za drobne osiągnięcia; zachęcać dziecko do wspólnych prac domowych, cieszyć się wspólną pracą, chwalić za pomoc, nie karać za niepowodzenia.

2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:

1) mocne strony dziecka: rozpoznaje figury geometryczne, prawidłowo pokazuje niektóre położenia przestrzenne ( w górze, w dole.)

2) zauważone trudności: dziecko nie mówi, posługuje się tylko prostymi sylabami, nie liczy, ma trudności w rozumieniu pojęć: mniej – więcej; nie potrafi klasyfikować elementów; nie słucha czytania książek, nie rozumie przeczytanej treści; nie różnicuje kształtów liter, nie potrafi odwzorować kształtu litery; trudności sprawiają jej wszystkie ćwiczenia grafomotoryczne, niechętnie buduje i układa wg wzoru; ma trudności w szukaniu różnic w podobnych obrazkach; nie lubi oglądania książek; myli strony prawo-lewo; nie wykonuje prostych poleceń wydanych w języku angielskim.

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: prowadzono dodatkowe zabawy i ćwiczenia spostrzegania wzrokowego (puzzle, dobieranki, loteryjki, rysowanie wg wzoru itp.); zabawy z określeniem stosunków przestrzennych; prowadzono ćwiczenia spostrzegania słuchowego; konieczne są dalsze zajęcia tego typu; realizacja programów indywidualnych, IPET-ów, logopedycznych i ruchowych.

4) wskazówki dla rodziców: dalsza praca i kontynuowanie zaleceń.

3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:

1) mocne strony dziecka: lubi zabawy ...