Dodaj publikację
Autor
Renata Król
Data publikacji
2019-06-06
Średnia ocena
0,00
Pobrań
38

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Krzyżówka
 Pobierz (doc, 63,0 KB)

Podgląd treści


| | | | |1 | | | | | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | | | | | | | | | |3 | | | | | | | | | | | | | | |4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |5 | | | | | | | | | | | | | | |6 | | | | | | | | | | | | | | |7 | | | | | | | | | | | | | | | | |8 | | | | | | | | | | | | | | |9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | | | | | | | | | | | | | | | |11 | | | | | | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | | | | |13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |14 | | | | | | | | | | | | | |15 | | | | | | | | | | | | |16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |17 | | | | | | | | | | | | | | | | |18 | | | | | | | | | | | | | | |19 | | | | | | | | | | | |KRZYŻÓWKA
Wpisz hasła do diagramu i odczytaj rozwiązanie.

HASŁA:
1. Jerozolimska, spalona przez żołnierzy rzymskich 6 sierpnia 70 roku wbrew wyraźniemu zakazowi Tytusa.
2. Żyd pochodzący z Tarsu, spotkał Jezusa zmartwychwstałego w drodze do Damaszku.
3. Przydomek rezydującego od 26 roku po Chr. w Cezarei rzymskiego namiestnika Judei z rodu Poncjuszów.
4. Uzdrawiając 10 chorych, Jezus spełnił proroctwa Starego Testamentu.
5. Z greckiego Didymos, należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów.
6. Pobożny starzec w Jerozolimie, czekał na spełnienie objawienia, by przed śmiercią ujrzeć Mesjasza.
7. Przydomek arcykapłana Józefa, który jako przewodniczący Sanhedrynu prowadził proces przeciwko Jezusowi.
8. Pochodziła z miejscowości Magdala, należała do kręgu uczniów Jezusa.
9. Arcykapłan w Izraelu z początku I wieku, teść Kajfasza.
10. Pierwotnie Szymon, brat Andrzeja.
11. Matka Maryi.
12. Otarła twarz Jezusowi niosącemu krzyż.
13. Jego śmierć była wg Dziejów Apostolskich pierwszą męczeńską śmiercią chrześcijanina.
14. Brat Marty i Marii z Betanii.
15. Rybak z Betsaidy, brat pierwszego papieża.
16. Imię jednego z trzech Mędrców.
17. Uczeń Jezusa, który Go wydał Sanhedrynowi.
18. Jeden z Archaniołów, imię pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego „ mąż boży”.
19. Cenił Jezusa jako nauczyciela; w nocnej rozmowie pragnął dowiedzieć się od Niego czegoś więcej.