Dodaj publikację
Autor
Elżbieta Wójcik
Data publikacji
2019-06-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
36

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych
 Pobierz (doc, 43,5 KB)

Podgląd treści


Konspekt zajęć dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych
Temat zajęć: Antarktyda – kraina lodu
Czas trwania zajęć: 60 minut.

Cele ogólne:
▪ zachęcanie dzieci do samodzielnego czytania książek i poznawania nowych słów
▪ zapoznanie dzieci z krajobrazem Antarktydy, jej przyrodą, klimatem i zwierzętami
▪ zapoznanie dzieci z biografią Roalda Amundsena
▪ wytłumaczenie dzieciom, jak ważna jest odpowiedzialność za drugiego człowieka, współuczestnika tak niebezpiecznej wyprawy.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
▪ zna i rozumie słowa, występujące w książce
▪ wie, kto to był Roald Amundsen
▪ potrafi wskazać na globusie lub mapie położenie Antarktydy, opisać jej klimat oraz wymienić mieszkające tam zwierzęta
▪ wie, jakie cechy powinien posiadać polarnik.

Metody pracy:
▪ oparte na słowie: głośne czytanie, praca z książką, pogadanka, objaśnienia, rozmowa
▪ oparte na działaniu: gry i zabawy
▪ oparte na oglądzie: prezentacja książek dla dzieci, film.

Formy pracy:
▪ zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne:
▪ książka: Witek R.: Wyprawa na biegun – o ekspedycji Amundsena
▪ globus lub mapa świata
▪ plansze z ilustracjami zwierząt zamieszkującymi Antarktydę i jej krajobrazem
▪ portret Roalda Amundsena
▪ rzutnik multimedialny
▪ film https://www.youtube.com/watch?v=7jfWm2jTFf4
▪ kredki; flamastry
▪ duże arkusze kartonu i szarego papieru
▪ sznurek, chustki, paski szarfy
▪ krzesła.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie, przedstawienie tematu zajęć.
2. Czytanie książki. Tekst może przeczytać nauczyciel lub któreś z dzieci. Jeśli mamy kilka egzemplarzy książki, możemy poprosić uczestników o samodzielne przeczytanie tekstu.
Pomoce: książka Wyprawa na biegun – o ekspedycji Amundsena
3. Pokazanie dzieciom na globusie lub mapie świata położenia geograficznego Antarktydy.
Rozmowa na temat kontynentu (Na której półkuli położona jest Antarktyda? Jaki jest klimat/temperatura na Antarktydzie? Czy na Antarktydzie mieszkają ludzie? Czy na Antarktydzie żyją zwierzęta? Jakie są to zwierzęta? Czy są rośliny?).
Pomoce: globus lub mapa świata, rzutnik, zdjęcia lub plansze Antarktydy i zwierząt.
4. Przedstawienie sylwetki Roalda Amundsena i rozmowa o jego wyprawie na biegun na podstawie historii z książki R. Witka.
Dzieci słuchają opowieści o Amundsenie, który był badaczem polarnym pochodzenia norweskiego i pierwszym zdobywcą bieguna południowego. Urodził się 16 lipca 1872 r.
w Borge w Norwegii. Jego historyczna odkrywcza wyprawa odbyła się na statku Fram. Zajęła 2 miesiące. Poruszał się też psimi zaprzęgami.18 czerwca 1928 r. idąc na ratunek innemu podróżnikowi, Amundsen zaginął bez wieści. Jego ciała nie znaleziono.
Dzieci odpowiadają na pytania: Dlaczego ludzie decydują się na niebezpieczne wyprawy? Wskazują cechy charakteru, które musi mieć polarnik: odpowiedzialność za siebie i innych uczestników wyprawy, determinacja, intuicja.
Pomoce: portret Roalda Amundsena, zdjęcia ilustrujące jego wyprawę. Można pokazać też na rzutniku multimedialnym.
5. Chodzenie po krach.
Dzieci dobierają się w ...