Dodaj publikację
Autor
Artur Woźniak
Data publikacji
2019-06-16
Średnia ocena
5,00
Pobrań
35

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 Pobierz (doc, 52,5 KB)

Podgląd treści


SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH
W ZESPOLE REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYM

DATA:

OSOBA PROWADZĄCA: Artur Woźniak
ILOŚĆ UCZNIÓW: 2
TEMAT: SPOTKANIE Z ŻYWIOŁEM - WODA

CELE OGÓLNE:
1. Usprawnianie komunikacji poprzez zmysły.
2. Dostarczanie uczniom wrażeń płynących z kontaktu z wodą.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń wie:
• jaki „sygnał” rozpoczyna zajęcia
• jaki smak ma woda
Uczeń rozumie:
• pozytywne i spokojne nastawienie nauczyciela do ucznia (rozumie emocje nauczyciela)
Uczeń potrafi:
• zanurzyć dłonie w wodzie
• połknąć wodę
• koncentrować się przez chwilę na zadaniu
• odbierać bodźce dotykowe, węchowe, smakowe i słuchowe

METODY PRACY:
• praktycznego działania
• elementy metody „Poranny krąg”
• elementy masażu Shantali
• elementy aromaterapii
• komunikacja na poziomie zmysłowym
• zajęcia z żywiołem

FORMY ORGANIZACJI NAUCZANIA:
• praca szkolna: zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
FORMY PRACY UCZNIÓW:
• praca zbiorowa jednolita
• praca zbiorowa zróżnicowana

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
| | | |Pomoce dydaktyczne |Stosowana metoda |Uwagi |
|Lp. |Nazwa ćwiczenia |Przebieg | | | |
|Zajęcia wstępne |
| | |Nauczyciel wita się kolejno z każdym uczniem mówiąc: Witajcie. Na zajęciach jest |- świeczka |- elementy „Porannego kręgu” |Wszystkie czynności podczas zajęć |
|1. |Powitanie |dziś Rafał (dotykanie ucznia) i Łukasz (dotykanie ucznia). Jednocześnie prowadzący |- kominek |- elementy aromaterapii |wykonywane są|
| |i nawiązanie |zajęcia zapala świeczkę i wlewa miętowy olejek zapachowy, jako sygnał rozpoczynający|- olejek miętowy |- komunikacja na |z odpowiednim komentarzem słownym.|
| |kontaktu. . |zajęcia. | |poziomie zmysłowym (poprzez | |
| | | | |wzrok, węch i słuch) | |
| | |Nauczyciel podchodzi do pierwszego ucznia. Dotyka jego twarzy i głowy. Następnie |- szorstka |- elementy masażu Shantali | 1. Ćwiczenie drugie zamieszczone |
|2. |Moja głowa, twarz |przechodzi do drugiego, aby wykonać to samo. Po tym wraca do ucznia pierwszego, by |i miękka rękawiczka |- komunikacja na |zostało jako punkt zajęć |
| |i ręce. |tym razem pomasować jego ręce i dłonie. Taki sam masaż wykonuje drugiemu uczniowi. | |poziomie zmysłowym (poprzez |wstępnych, ponieważ wykonywane |
| | |Masaż rąk: | |słuch |jest przed każdymi |
| | |I. Lekko unosimy rękę trzymając za przegub dłoni i drugą naszą dłonią, obejmując | |i dotyk) |zajęciami i stanowi jeden |
| | |rękę dziecka schodzimy ruchem głaszczącym od ramienia ku nadgarstkowi (dłoń masująca| | |z sygnałów rozpoczynających |
| | |tworzy „pierścień). Następnie zmieniamy rękę, którą masujemy, aby obie | | |zajęcia. |
| | |ręce pracowały naprzemiennie. | | |2. Czasami przed|
| | |II. Chwytamy rękę dziecka obiema dłońmi (jedna dłoń nad drugą tworzą | | |zajęciami właściwymi wykonywany |
| | |pierścienie). Obie dłonie wykonują ruch śrubowy. Zabieg ten powtarzamy 4-5 razy | | |jest jedynie masaż dłoni (bez |
| | |Masaż dłoni: | | |masażu rąk). Zależy to od tego w |
| | |Kciukami masujemy dłoń przechodząc od przegubów ku palcom, a następnie | | |jakim stopniu uczniowie pozwolą |
| | |całą dłonią wykonujemy ruch głaszczący, także od przegubu ku palcom. Czynność tę | | |nauczycielowi na|
| | |powtarzamy 4-5 razy i przechodzimy do drugiej ręki. | | |kontakt fizyczny. |
|Zajęcia właściwe |
|3 ...