Dodaj publikację
Autor
Kamila Wróbel
Data publikacji
2019-06-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
27

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Propozycja programu własnego zajęć artystycznych w gimnazjum może stać się ciekawym pomysłem na koło plastyczne w szkole podstawowej. "SSPSU" to propozycja dla klasy 7 i 8. Zainteresowani , kreatywni młodzi ludzie będą mieli okazję spotkać się twarzą w twarz ze współczesną sztuką użytkową jak również rękodziełem z domowego zacisza. Świetny pomysł na poszerzanie horyzontów młodych plastyków.
 Pobierz (doc, 89,0 KB)

Podgląd treści


„Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata: słyszy i widzi - i ma zawstydzić, drażnić, budzić sumienie.”
Joseph Conrad

Autorski program zajęć artystycznych

Szkolne Studio Promocji Sztuki Użytkowej

Opracowała:

Kamila Wróbel

nauczyciel plastyki
w Gimnazjum
im. ks. Jana Twardowskiego
w Chwiramie
I. Wstęp

Program zajęć artystycznych został opracowany w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród uczniów, której wyniki wskazały na zainteresowanie szeroko rozumianym rękodziełem. W odpowiedzi na chęć rozwijania umiejętności plastycznych proponujemy program „Szkolnego Studia Promocji Sztuki Użytkowej”, który jest skierowany do uczniów klas trzecich Gimnazjum w Chwiramie. Został opracowany na podstawie obowiązującej podstawy programowej z dnia 23 grudnia 2008 r., z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Głównym założeniem programu jest wszechstronna autoprezentacja ucznia w toku warsztatów plastyczno- teatralnych. W trakcie zajęć uczniowie zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności artystycznej prezentacji prac plastycznych. Staną się autorami dzieł, ich krytykami, jak również organizatorami wystaw i happeningów. Zapoznają się z wybranymi stylami
w sztuce współczesnej, aby następnie samemu ją tworzyć i prezentować. Pozwoli to uczniom zrozumieć charakter sztuki współczesnej.

Sztuka użytkowa jest dziś postrzegana jako dziedzina dostępna każdemu, zarówno w sferze technik jak i wykorzystywanych materiałów plastycznych. Stanowi zatem doskonałe źródło umiejętności- niegdyś rzemieślniczych- dziś
- zwanych rękodziełem. Na jej przykładzie uczniowie przekonają się, jak kształtować estetykę najbliższego otoczenia, a następnie prezentować tę „małą sztukę metamorfozy przedmiotów codziennego użytku”. Główną techniką plastyczną wykorzystywaną podczas warsztatów będzie relief gipsem sztukateryjnym, za pomocą którego młodzi artyści będą przemieniać przedmioty codziennego użytku w małe dzieła sztuki, a klasa, dom staną się na moment galerią prezentującą te dzieła.

Koncepcja programu zakłada umiejętne wykorzystanie przez ucznia zdolności oprawy artystycznej prezentacji w wielu dziedzinach życia, a w szczególności wdrożenie tych umiejętności w realizację projektów przedmiotowych na poziomie gimnazjum.

II. Cele zajęć artystycznych
Cele ogólne
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
– percepcja sztuki.
2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.
3. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.

Cele szczegółowe
Uczeń:
• z zakresu percepcji:
- posługuje się podstawowym zasobem pojęć i terminów plastycznych umożliwiającym samodzielną i zespołową aktywność twórczą, dokonuje analizy i oceny dzieł plastycznych, oraz samodzielne poszukuje różnorodnych rozwiązań artystycznych;
• z zakresu ekspresji:
- tworzy dzieła plastyczne, świadomie wybierając ich formę i sposób realizacji, posługując się różnymi środkami wyrazu plastycznego
i technikami; prawidłowo prezentuje swoje prace stosując aranżacje teatralne, literackie i artystyczne; wykazuje się umiejętnością twórczego myślenia i pomysłowością;
• z zakresu recepcji:
- jest świadomym wykonawcą i odbiorcą sztuki, oraz aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego i artystycznego szkoły, dostrzega
i promuje działania artystyczne ...