Dodaj publikację
Autor
Jolanta Gołębiowska
Data publikacji
2019-07-10
Średnia ocena
0,00
Pobrań
59

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć świetlicowych.
 Pobierz (doc, 43,0 KB)

Podgląd treści


Scenariusz zajęć świetlicowych

Temat: Przyjaźń podwaja radości a o połowę zmniejsza przykrości.

Cele terapeutyczne:
- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- zaspokojenie potrzeby bycia ważnym,
- budowanie pozytywnego obrazu siebie.

Cele edukacyjne:
- pokonywanie lęku przed wypowiadaniem się na forum,
- uczenie zachowań, akceptowanych społecznie,
- integracja grupy, rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnej,
- utrwalenie pisowni wyrazów z ch, rz, ó.

Cele rozwojowe:
- rozwijanie myślenia twórczego,
- analiza ćwiczonych umiejętności,
- odczuwanie radości z wykonanego wspólnie zadania.
 
Metody i formy pracy: indywidualna, grupowa, praca z tekstem, burza mózgów, dyskusja, rundka niedokończonych zadań, zabawa ruchowa na koncentrację i kształtująca pamięć, rozmowa kierowana.

Pomoce dydaktyczne: plansza z napisem „przyjaźń”, markery, bajka „O dwóch ołówkach” Marii Molickiej, karteczki z cechami określającymi przyjaźń, klej, plansza z krzyżówką ortograficzną, rozsypanka wyrazowa – znane przysłowia.

Przebieg zajęć:

1. Początkowa rundka w kręgu – określenie poziomu energii w skali od 1-6.

2. Wprowadzenie do tematu - „Co to jest przyjaźń?” - mapa skojarzeń.

3. Czytanie bajki psychoedukacyjnej pt. „O dwóch ołówkach” przez nauczyciela. (załącznik nr 1)

4. Rozmowa na temat bohaterów bajki, analiza treści.

- Kto to jest przyjaciel?
- Po czym poznać prawdziwą przyjaźń?
- Co jest najważniejsze w przyjaźni?

5. Zabawa na koncentrację „1, 2 ….”.

6. Uzupełnianie rozpoczętych wypowiedzi – rundka niedokończonych zdań.

Przyjaciel to...................................................................................... .

Z przyjacielem najlepiej ….............................................................. .

7. Rozwiązanie krzyżówki ortograficznej – praca w grupach, wyjaśnienie pisowni. (załącznik nr 2)

8. Zabawa ruchowa „Zmienią miejsca wszyscy, którzy...”.

9. Ćwiczenia aktywizujące „Promyczkowe uszeregowanie ze słowem PRZYJAŹŃ” – hierarchia wartości. ( załącznik nr 3)

Próba odpowiedzi na pytania - burza mózgów;
• Czy kolega to jest to samo, co przyjaciel?
• Dlaczego przyjaźnimy się?
• Dlaczego jedni mają wielu przyjaciół, a inni nie?
• Jak zyskać przyjaźń, jak ją stracić?

10. Zabawa ćwicząca pamięć „Bezludna wyspa” ( kogo lub co zabierzesz na bezludną wyspę, żeby przetrwać?).

11. Układanie przysłów z rozsypanki wyrazowej - praca w parach. Próba wyjaśnienia znaczenia tych przysłów. (załącznik nr 4)

12. Podsumowanie zajęć – utworzenie „żywego zdania”. (załącznik nr 5)

13. Ewaluacja zajęć - rundka końcowa w kręgu. Dzieci określają swój poziom energii w skali od 1- 6 i odpowiadają na pytanie: Co zapamiętasz z dzisiejszych zajęć?

14. Iskierka przyjaźni.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

W pewnym piórniku leżały równo ułożone ołówki. Były kolorowe, tylko jeden był zwykły szary. Tuż obok niego znajdował się wspaniały ołówek dwukolorowy: czerwono-niebieski. Ołówki zawsze przebywały razem, czy to leząc obok siebie w piórniku, czy ścigając się i kreśląc wzory na papierze. Szary rysował kontury, a dwukolorowy wypełniał je barwami. Bardzo lubiły się tak razem bawić. Inne kolorowe chciały przyjaźnić się z dwukolorowym, ale on wolał szary. Co to ...