Dodaj publikację
Autor
Alicja Fafińska-Celińska
Data publikacji
2019-09-10
Średnia ocena
5,00
Pobrań
20

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Efektywność nauki dziecka zależy, w jaki sposobu nauczyciel przedstawi i utrwali nowe treści. Aby relacje między uczniem a nauczycielem były prawidłowe nauczyciel powinien mieć szeroką wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej i metodyki, aby móc w sposób usystematyzowany i sprecyzowany dokonywać przemian intelektualnych w dziecku. Wiele zależy od technik, jakie stosuje nauczyciel podczas zajęć, ale równie ważny jest sposób dopasowywania technik do możliwości i umiejętności uczniów. Ważne jest, aby nauczyciel w sposób świadomy i odpowiedzialny potrafił przedstawiać małym uczniom treści, które mają go zaciekawić oraz zostać na trwałe wpisane w jego pamięć. Istotną kwestią jest wiedza nauczyciela odnosząca się do psychologii rozwojowej dziecka oraz znanych tez przedstawicieli tej dziedziny wiedzy. Znaczący wpływ ma także umiejętność dopasowywania przez nauczyciela treści do możliwości dziecka. Sposób rozmowy nauczyciela z dzieckiem jest również istotny a dar rozumienia problemów dziecięcych, umiejętne rozwiązywanie ich oraz poszukiwanie nowych sposobów nauki dziecka to najcenniejsze cechy pedagoga.
 Pobierz (doc, 37,5 KB)

Komentarze

Malita, 2019-09-18, ocena:

Chciałabym, by każdy nauczyciel wziął sobie do serca przesłanie wstępu tej pracy. O ileż mniej mieliby wtedy rodzice do nauczenia w domu...., zwłaszcza dziecka dyslektycznego... Elzbieta

Podgląd treści


The most important techniques in teaching English to young learners which influence the development of language skills

Teaching English as foreign language can be essential for young learners. Proper conduct of the learning process provides adequate techniques. It is very important in teaching English to apply many techniques and approaches because young learner’s mind between the age of 6 and 10 can absorb the knowledge very well. As Harmer (1998:81) states one of the most common truths is that young children learn more effectively and much faster than any other group. Nevertheless, teaching English to young learners is not as easy as it seems. Teacher may face many difficulties when they teach English as foreign or second language and should have his own strategies to overcome problems. There are several general characteristics of young learners. Children at this age learn and forget knowledge very quickly. They get rapidly bored and discouraged as well as they are alive and bustling. Child is self-centered and likes to deal only with things which are closest to him, he likes to work individually, but group work gives him great satisfaction and a sense of success as well. Child requires needs the physical activity for the whole body and the sensory experience are the most important. Children need a strong security feeling. They are very sensitive to criticism but they like to fantasize and mixing facts with fiction. They have a natural cognitive curiosity. It is important to remember that according to methodology of Scott, Ytreberg (1990: 1-20) and Harmer (1998:60-94), a students at this age learn fast and forget fast as well. They need the physical activity for the whole body and the sensory experience is the most important. Children are vivid and very active, they easily get bored and put off. Children want to be self-centered, and they like attend to activities that he or she is familiar with. Boys and girls like working individually, though the team working is satisfactory for them. They have a strong sense of security and are sensitive to criticism. Children love to fantasize, mixes fiction and facts. They possess a natural cognitive curiosity. At the lever of elementary school a teacher should be creative, because it is not easy to teach English to children. Child needs variation and interesting techniques to learn and acquire the language. Going after Krashen, that acquiring is different from ...