Dodaj publikację
Autor
Justyna Grobelna
Data publikacji
2019-09-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

W tej publikacji zostało umieszczone przygotowane przeze mnie dodatkowe zadanie z programu komputerowego REWIZOR GT przygotowującego uczniów do kwalifikacji A.36 oraz AU.36.
 Pobierz (doc, 35,5 KB)

Podgląd treści


DANE NIEZBĘDNE DO WPROWADZENIA W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
DOTYCZĄCE HURTOWNI KAFELEK SP Z.O.O
Hurtownia zajmuje się sprzedażą płytek ceramicznych, płaci podatek od osób prawnych w wysokości 19%. Koszty ewidencjonuje tylko na kontach zespołu 4. Środki trwałe amortyzowane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym.

|Nazwa pełna |HURTOWNIA PŁYTEK CERAMICZNYCH KAFELEK sp z o.o. |
|Nazwa skrócona |KAFELEK |
|NIP |779-000-10-83 |
|REGON |976-54-32-13 |
|Adres |ul. Jantarowa 20, 53-330 Wrocław |
|Województwo |dolnośląskie |
|Numer telefonu firmowego |71-350-50-60 |
|Nazwa rachunku |Rachunek firmowy |
|Numer rachunku bankowego |97 1930 1073 2090 1000 9080 7060 |
|Forma prawna |Spółka z o.o. |
|Rodzaj prowadzonej działalności |handlowa |
|Forma księgowości |Księga handlowa |
|Symbol roku |2017 |
|Rok obrotowy |01.01.2017-31.12.2017 |
|Generowanie planu kont |Nie tworzyć planu kont |
|Wariant rachunku zysków i strat |porównawczy |
|Rejestry księgowe |Ewidencja tylko w jednym rejestrze RK rejestr księgowy |
|Obsługa numerów analityk dostawców i odbiorców |Wspólna analityka dla odbiorców i dostawców |
|Tryb wprowadzania rozrachunków |Utwórz w tle |
|Numeracja dokumentów |Łamany przez miesiąc, łamany przez rok |
|Imie, nazwisko i hasło szefa |Dorota Cis/ identyfikator DC |

Wykaz wybranych kont księgi głównej

010 Środki trwałe
071 Umorzenie środków trwałych
100 Kasa
131 Rachunek bieżący
134 Akredytywa
200 Rozrachunki z odbiorcami
210 Rozrachunki z dostawcami
220 Rozrachunki z budżetami
221 Rozrachunki z ZUS
225 Rozrachunki z tytułu podatku vat
226 VAT naliczony
227 VAT należny
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 Rozrachunki z pracownikami
240 Pozostałe rozrachunki
300 Rozliczenie zakupu
301 Rozliczenie zakupu środków trwałych
310 Materiały
330 Towary
341 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
404 Wynagrodzenia
730 Przychody ze sprzedaży towarów
731 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu
801 Kapitał zakładowy
860 Wynik finansowy
870 Podatek dochodowy

Salda początkowe kont na 01.01.2017

Środki trwałe 20.000zł
Towary 15.000zł
Rachunek bieżący 15.000zł
Kasa 5.000zł
Kapitał zakładowy 50.000zł
Rozrachunki z dostawcami 5.000zł

Operacje gospodarcze ze stycznia 2017

|DATA |DOWÓD |OPIS ZDARZENIA GOSPODARCZEGO |DEKRETY |
| | | |WN |MA |
|01.01.2017 |FZ 01/01/2017 |Zakup środka trwałego | | |
| | |a) netto 17.000 | | |
| | |b) vat 23% | | |
| | |c) brutto | | |
|02.01.2017 |FS 01/01/2017 |Sprzedaż towarów dla przedsiębiorstwa G | | |
| | |a) wartość netto 16100 | | |
| | |b) podatek vat 23% | | |
| | |c) wartość brutto | | |
|03.01.2017 |OT 01/01/2017 |OT- zakupiony środek trwały przyjęto do eksploatacji 17.000zł | | |
|04.01.2017 |FZ 02/01/2017 |Zakup materiałów B od przedsiębiorstwa B | | |
| | |a) netto 15egz * 200zł | | |
| | |b) vat 23% | | |
| | |c ...