Dodaj publikację
Autor
Justyna Grobelna
Data publikacji
2019-09-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
8

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

W tej publikacji zostało umieszczone przygotowane przeze mnie dodatkowe zadanie z programu komputerowego REWIZOR GT przygotowującego uczniów do kwalifikacji A.36 oraz AU.36.
 Pobierz (doc, 44,5 KB)

Podgląd treści


DANE NIEZBĘDNE DO WPROWADZENIA W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
DOTYCZĄCE HURTOWNI WENUS SP Z.O.O
Hurtownia zajmuje się sprzedażą artykułów budowlanych, płaci podatek od osób prawnych w wysokości 19%. Koszty ewidencjonuje na kontach zespołu 4. Środki trwałe amortyzowane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym. Koszty zakupu rozliczane w czasie.

|Nazwa pełna |HURTOWNIA PŁYTEK CERAMICZNYCH WENUS sp z o.o. |
|Nazwa skrócona |WENUS |
|NIP |229-000-11-22 |
|REGON |492-03-41-01 |
|Adres |ul. Miła 5, 50-353 Wrocław |
|Województwo |dolnośląskie |
|Numer telefonu firmowego |71-322-80-77 |
|Nazwa rachunku |Rachunek firmowy |
|Numer rachunku bankowego |93 1050 1575 1000 0022 0799 5685 (BZ WBK) |
|Forma prawna |Spółka z o.o. |
|Rodzaj prowadzonej działalności |Produkcyjno-usługowa |
|Forma księgowości |Księga handlowa |
|Symbol roku |2017 |
|Rok obrotowy |01.01.2017-31.12.2017 |
|Generowanie planu kont |Nie tworzyć planu kont |
|Wariant rachunku zysków i strat |porównawczy |
|Rejestry księgowe |Ewidencja tylko w jednym rejestrze RK rejestr księgowy |
|Obsługa numerów analityk dostawców i odbiorców |Wspólna analityka dla odbiorców i dostawców |
|Tryb wprowadzania rozrachunków |Utwórz w tle |
|Numeracja dokumentów |Łamany przez miesiąc, łamany przez rok |
|Imie, nazwisko i hasło szefa |Ewa Sęk/ identyfikator ES |

Wykaz wybranych kont księgi głównej

010 Środki trwałe
071 Umorzenie środków trwałych
100 Kasa
131 Rachunek bieżący
138 Kredyty bankowe
200 Rozrachunki z odbiorcami
210 Rozrachunki z dostawcami
220 Rozrachunki z budżetami
221 Rozrachunki z ZUS
225 Rozrachunki z tytułu podatku vat
226 VAT naliczony
227 VAT należny
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 Rozrachunki z pracownikami
240 Pozostałe rozrachunki
300 Rozliczenie zakupu
301 Rozliczenie zakupu środków trwałych
310 Materiały
330 Towary
341 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
402 Usługi obce
404 Wynagrodzenia
490 Rozliczenie kosztów
501 Koszty działalności podstawowej
642 Rozliczenie międzyokresowe kosztów zakupu
730 Przychody ze sprzedaży towarów
731 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu
750 Przychody finansowe
760 Pozostałe przychody operacyjne
801 Kapitał zakładowy
860 Wynik finansowy

Salda początkowe kont na 01.01.2017

Środki trwałe 20.000zł
Towary 20.000zł
Materiały 1.350zł
Rachunek bieżący 25.000zł
Kasa 1.000zł
Kapitał zakładowy 50.000zł
Rozrachunki z dostawcami 5.000zł
Kredyty bankowe 13.000zł
Odchylenia do cen ewidencyjnych materiałów Dt 300zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów zakupu 350zł

Operacje gospodarcze ze stycznia 2017

|DATA |DOWÓD |OPIS ZDARZENIA GOSPODARCZEGO |DEKRETY |
| | | |WN |MA |
|01.01.2017r |FZ 01/01/2017 |Zakup materiałów B od spółki MARS | | |
| | |a) wartość netto 150szt po 12zł | | |
| | |b) podatek vat 23% | | |
| | |c) wartość brutto | | |
|01.01.2017r |PZ 01/01/2017 |Pz- ...