Dodaj publikację
Autor
Barbara Kalita
Data publikacji
2019-09-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
31

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć hospitowanych przez Dyrektora, prowadzonych przeze mnie, nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Zajęcia matematyczne z wykorzystaniem wiatraka matematycznego.
 Pobierz (docx, 17,1 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

PROWADZĄCA: Barbara Kalita

DATA: 28.05.2019

GRUPA: 5 latki

MIEJSCE: sala przedszkolna

TEMAT KOMPLEKSOWY: Tajemnice książek.

TEMAT DNIA: Jak powstaje książka?

TEMAT ZAJĘCIA: Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania przy użyciu wiatraka matematycznego.

Treści programowe dla grupy wiekowej z programu edukacji przedszkolnej:

Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie. – 1. Stwarzanie sytuacji umożliwiającej dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania efektu zmiany.

Wybrane treści z programu wychowania przedszkolnego Iwony Brody „Od przedszkolaka do pierwszaka” są zgodne z podstawą programową.

Wybrane obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Fizyczny rozwój dziecka

4. Poznawczy rozwój dziecka

Obszar, numer i nazwa obszaru:

Dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne.

4.15 Dziecko przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.

4. 12 Dziecko klasyfikuje przedmioty według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

4.5 Dziecko odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki.

Cele ogólne:

doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10

utrwalanie kolorów, nazw figur geometrycznych, zapisu cyfrowego liczb

kształtowanie umiejętności współpracy w grupie poprzez słuchanie i wykonywanie poleceń

Cele operacyjne, DZIECKO:

poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 licząc w pamięci lub na liczmanach

podaje wynik działania rozumiejąc jego istotę

rozróżnia i prawidłowo określa nazwy figur geometrycznych, kolorów oraz cyfr

bawi się i aktywnie uczestniczy w zajęciach wykonując polecenia

METODY:

słowne: instrukcje, zagadki

czynne: zadań stawianych do wykonania

oglądowe: pokaz przedmiotu

FORMA: praca jednolita zbiorowa, praca indywidualna, praca w parach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: wiatrak matematyczny, makaron muszelki, kolorowe karty z treściami zadań do rozwiązania

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Zabawa integracyjna na rozpoczęcie zajęć „Kolorowe kłębuszki” i zapoznanie się z pomocą dydaktyczną – wiatrakiem matematycznym. Nauczyciel stojąc w środku zaprasza do „zwijania się” w kłębuszek, wywołując do siebie dzieci według określonej cechy, np. dzień dobry dzieciom koloru czerwonego, witam cyfry 2 – zorganizowanie grupy do zajęć, utrwalenie kolorów, cyfr i figur.

„Truskawkowy szał” – wiatrak leży na podłodze, dzieci siedzą w ...