Dodaj publikację
Autor
Krystyna Mancewicz-Dobrzeniecka
Data publikacji
2019-10-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
10

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Udostępniam scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej,który przeprowadziłam z klasą IISP w Toronto na Dzień Głośnego Czytania ,który obchodzony jest 29 września.Ustalony został w 2001 roku.
 Pobierz (pdf, 16,3 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć polonistycznych w klasie II SP w Toronto
Temat: Jesień w poezji.
Czas: 1 godz.
Grupa wiekowa: klasa II SP

Cele dydaktyczno-wychowawcze:
- popularyzowanie poezji wśród dzieci
- poznawanie poetyckich opisów jesieni
- rozwijanie wyobraźni dziecięcej

Metody pracy z grupą: rozmowa kierowana, głośne czytanie ,pokaz, objaśnienie,
ekspresja twórcza.

Formy pracy z grupą: zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: teksty wierszy, kartki papieru – format A-5, kredki lub mazaki,
kolorowy papier do orgiami –kwadraty przecięte na połowę - trójkąty, brązowa
krepina,plastelina ,modelina
Przebieg zajęć.
1. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez rozmowę z dziećmi ( nauczyciel zadaje
pytania: Czy wiecie co to jest wiersz?, Kto pisze wiersze? O czym można napisać wiersz?
Czy jest to łatwe, czy trudne?
2. Nauczyciel podsumowuje. Wiersze piszą poeci. Aby napisać wiersz trzeba mieć
pomysł, o czym lub o kim chcemy napisać. Wiersz ma więc swój temat.
3. Prezentacja wiersza Doroty Gellner „Jesienny pociąg” (głośne czytanie).
4. Wyszukiwanie oznak jesieni w wierszu i zapisywanie ich na rozdanych przez
nauczyciela kartkach papieru. Dzieci zapisują każdą oznakę jesieni jeden wyraz pod
drugim tak, aby jedna część kartki pozostała wolna.
5. Następnie nauczyciel zadaje pytanie: Czy jesień to pora roku , która lubią czy nie i
dlaczego?
6. Prezentacja wiersza Marka Głogowskiego „Pora wesoła” i Ewy Szelburg-Zarembiny
„Jesienne liście”.
7. Poszukiwanie symptomów jesieni i dopisywanie ich na kartkach.
8. Nauczyciel prosi dzieci o odczytanie z kartki znalezionych oznak jesieni „Jesień to:
kasztany, żołędzie, grzyby, warzywa, parasol, deszcz, jabłko czerwone, wiatr, kolorowe
liście, mgła, odlot ptaków.
9. Nauczyciel prosi o ozdobienie kartki rysunkiem, który uwzględni wybrane oznaki
jesieni , może być jedna oznaka jesieni.
10. Praca plastyczna – liść. Nauczyciel pokazuje jak z kolorowego kawałka papieru zrobić
efektowny liść. Objaśnia, że należy go złożyć w harmonijkę, następnie na połowę, skleić
w górnej części, a w dolnej wsunąć ogonek zrobiony z paska skręconej krepiny.

11. Podsumowanie zajęć: dzieci prezentują wykonane przez siebie liście, które można
wykorzystać do dekoracji.