Dodaj publikację
Autor
Monika Męczkowska
Data publikacji
2019-10-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji techniki dla klasy 4.
 Pobierz (doc, 188,0 KB)

Podgląd treści


„Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”

- scenariusz zajęć z techniki dla klasy 4

Cele uczeń:
- wymienia warunki, jakie musi spełnić
- zna procedury otrzymywania karty rowerowej
- omawia przebieg egzaminu
- kształtuje właściwe postawy i zachowania jako uczestnik ruchu drogowego

Metody:
- dyskusja, praca z materiałem, pokaz, instrukcja

Formy pracy: - grupowa, indywidualna

Wprowadzenie:
• Rozwiąż łamigłówkę. Skreśl wszystkie znaki matematyczne:

1K=2+31A+ 6 RT-AR}(O//W<E>R+O=W4A5

1. Zapis na tablicy tematu lekcji. Podanie celów lekcji.

Wyjaśnienie metody pracy z instrukcją.

✓ podniesienie kartki zielonej – (rozumiem)

✓ podniesienie kartki czerwonej- (potrzebuję pomocy)

2. Uświadomienie uczniom , co jest warunkiem prowadzenia pojazdów.

3. Określenie miejsc na drodze przeznaczonych dla rowerzystów i przypomnienie znaczenia terminów: droga publiczna i niepubliczna, wykorzystanie prezentacji multimedialnej.

4. Odwołanie się do wiedzy i doświadczeń uczniów – po jakich drogach poruszają się rowerem, które z nich są publiczne, a które niepubliczne, kto z rowerzystów może poruszać się po drogach publicznych? Dlaczego karta rowerowa jest ważna ? Dyskusja.

5. Warunki uzyskania karty rowerowej. ( praca z podręcznikiem).

Postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji, następnie poproszę Cię byś powiedział (a) co zapamiętałeś. Podnieś odpowiednią kartkę jeśli rozumiesz polecenie.

6. Wykład. Uzyskiwanie karty rowerowej – egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową. Pokazanie arkusza zaliczeń – załącznik

7. Informacja o organizacji i terminie przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej w naszej szkole. Promowanie jazdy na rowerze z kartą rowerową- wypisanie zalet.

8. W parach zastanówcie się: Jakie mogą być konsekwencje z jazdy rowerem bez posiadania karty rowerowej?

(Niedostateczna znajomość przepisów ruchu drogowego może skutkować niewłaściwym zachowaniem, zagrożeniem dla bezpieczeństwa rowerzysty i innych użytkowników dróg, nie można uczestniczyć w wycieczkach rowerowych.

9. Notatka do zeszytu.

Przygotuj w punktach notatkę na temat warunków uzyskania karty rowerowej.

10. Test wiedzy, jako podsumowanie lekcji. (załącznik)

11. Praca domowa. Narysuj znaki drogowe obowiązujące rowerzystów

(5 znaków), możesz skorzystać z podręcznika.

12 . Ocena zajęć – wykorzystaj rysunek.

Wpisz na częściach rowerowych jak pracowało Ci się dzisiaj na lekcji, dorysuj lampę i wstaw w niej ocenę na jaką zasługujesz po dzisiejszej lekcji. Jeśli chcesz pokoloruj rysunek.

[pic]

Test wiedzy dotyczący karty rowerowej

Przeczytaj uważnie a następnie zapisz jedną właściwą odpowiedź.

1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania rowerem przez osobę , która nie ukończyła 18 lat jest:

a. Legitymacja szkolna

b. Karta rowerowa

c. Upoważnienie od rodziców

2. Aby uzyskać kartę rowerową należy ukończyć:

a. 9 lat

b. 10 lat

c. 8 lat

3. Jak właściwie musisz przygotować się do uzyskania karty rowerowej:

a. Musisz znać przepisy ruchu drogowego, wykazywać się umiejętnością ...