Dodaj publikację
Autor
Anna Fidler-Trus
Data publikacji
2020-01-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
16

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia które dają możliwość samodzielnych działań, współpracy, a także realizowania własnych pomysłów dzieci.
 Pobierz (docx, 18,0 KB)

Podgląd treści

Zajęcia z zakresu rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości.

Scenariusz zajęć w grupie 6-letnich dzieci.

Temat zajęcia : Jak długo rośnie tulipan?.

Treści z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Dziecko…

2.11 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;

4.9 czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

4.16 posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

4.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczącymi życia roślin;

Cele ogólne zajęcia: Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat rozwoju roślin. Wdrażanie do samodzielnego planowania obserwacji i ich prowadzenia.

Cele szczegółowe:

Cele wychowawcze:- zachęcanie do nawiązywania prawidłowych relacji rówieśniczych oraz obdarzania uwagą innych dzieci;

- wyrabianie opiekuńczej postawy wobec roślin,

- wdrażanie do samodzielności, kreatywności, przedsiębiorczości,

Cele poznawcze:

- poszerzenie wiadomości na temat hodowli roślin; - zapoznanie z budową i warunkami rozwoju tulipana,

- zaciekawienie różnymi rodzajami kalendarzy,

Cele kształtujące:

- kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji;

- kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków

Metody:

Słowne – rozmowa,

Oglądowe – obserwacja, ilustracje,

Czynne – zabawy ruchowe, plastyczne, samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania,

Formy pracy:

grupowa

indywidualna

zespołowa

Pomoce dydaktyczne :

magnetofon, płyty CD, kalendarze roczne, kalendarze pogodowe, mata do kodowania, obrazki do kodowania i napisy, kredki, nożyce, flamastry, linijka, kartki z podanym dniem, duży karton,

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie do tematu zajęć - rozmowa na temat kalendarzy, oglądanie kalendarzy rocznych, kalendarzy pogodowych((ścienne jednostronicowe, ścienne wielostronicowe, ścienne do zrywania kartek, plakatowe, książkowe, kieszonkowe). Do czego służy kalendarz?, Co znajduje się w kalendarzach?, Czego dowiadujemy się z kalendarzy?

„Wokół miesięcy” CD „Nowe przygody Olka i Ady”-zabawa ruchowa przy muzyce, improwizacje ruchowe według pomysłów dzieci.

„Zakodowany wzrost”- kodowanie na macie, przyporządkowywanie wyrazów do obrazków : słońce, ciemność, woda, susza, ziemia, śnieg. (Na macie rozłożone są obrazki, a na tablicy przyczepione obrazki, dziecko kierowane przez kolegę-koleżankę, trafia na obrazek i za zadanie ma dopasować obrazek do nazwy). Rozmowa co jest potrzebne roślinom do tego aby rosły?

„Kwiat” – zabawa dramowa, nauczyciel rozpoczyna zabawę opowiadając o kwiatach, po czym chętne dziecko kontynuuje opowiadanie według własnego pomysłu. Dzieci naśladują rozwijanie się kwiatów. Kwiaty są w pąkach (dzieci) wykonują siad skulny na hasło nauczycielki „Słonko się budzi”- bardzo wolno podnoszą głowy i ręce do góry , wstają rozchylają ręce na bok, naśladując rozchylające się płatki. Na hasło „Wieczór” płatki zamykają się i kwiat się zwija.

„Kalendarz wzrostu”- rozmowa jak ...