Dodaj publikację
Autor
Renata Król
Data publikacji
2020-02-11
Średnia ocena
5,00
Pobrań
16

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Krzyżówka z hasłem - Prymas Tysiąclecia
 Pobierz (doc, 59,5 KB)

Podgląd treści


Krzyżówka

Wpisz hasła do diagramu i odczytaj rozwiązanie z zaznaczonych kratek.

| | | | | | | | | |11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3. | | | | | | | | |12. |13. | | |16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2. | | | | | |8. | |10. | | | |14. | | |17. | |1. | | |4. |5. |6. |7. | |9. | | | | | |15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

HASŁA:
1. Pierwotnie Szymon, syn Jony, pierwszy papież.
2. Osoba przemawiająca w imieniu Boga i z Jego polecenia.
3. Ugrupowanie żydowskie, w Nowym Tesrtamencie przedstawiani jako przeciwnicy Jezusa.
4. Cudowny pokarm Izraelitów podczas wędrówki przez pustynię.
5. Imię to oznacza ojciec wielu narodów.
6. Góra na której Mojżesz otrzymał Prawo.
7. Rodzinna miejscowość św. Pawła.
8. Jego imię w Biblii hebrajskiej brzmi Koreasz, król Persji.
9. Syn i następca Dawida.
10. Aby poznać naukę Mistrza z Nazaretu, przychodził do Niego nocą.
11. Pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu.
12. Obchodzona dla upamiętnienia wyjścia Izraelitów z Egiptu.
13. Inaczej Pismo Święte.
14. Srebrna podatkowa moneta rzymska.
15. Poborcy podatkowi.
16. Sędzia Izraela, kapłan w Szilo, opiekun Samuela.
17. Zdradziła Samsona.