Dodaj publikację
Autor
Ewelina Drohomirecka
Data publikacji
2020-03-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
9

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Załącznik jest lekcją 45 min. dla klasy 7. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z nowym słownictwem związanym z tematem-film i wykonują ćwiczenia słownikowe.
 Pobierz (docx, 15,4 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ LEKCJI J.ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7

Temat: Films – vocabulary.

Nauczyciel wita się z uczniami, następnie sprawdza obecność.

Nauczyciel rozdaje metodniki i przypomina zasady korzystania z nich.

WSTĘP:

Nauczyciel wyświetla na rzutniku kilka podstawowych flashcardów/zdjęć związanych z tematem lekcji ( director, screen, film, prodcucer…). Następnie zostaje puszczony dowolny 2 –minutowy fragment filmu. Nauczyciel pyta uczniów: What the lesson is about? Uczniowie pracują metodą burzy mózgów.

Wprowadzenie nowego słownictwa związanego z filmem: stuntman/stuntwoman, release a film, plot, star in a film …

Rysując mapę mentalną, nauczyciel dopisuje jeszcze inne wyrazy, zwroty, które zostają podane przez uczniów, są związane z tematem lekcji, ale są ponadprogramowe np. rodzaje filmów.

Kiedy padnie poprawna odpowiedź, n-l pisze prawidłowy temat lekcji gratulując uczniom i podaje cele lekcji.

Na dzisiejszej lekcji poznamy nowe słownictwo z zakresu filmu.

ROZWINIĘCIE:

Uczniowie powtarzają po nauczycielu wszystkie słowa z zakresu dzisiejszego tematu.

Uczniowie wykonują ćwiczenie z podręcznika (tabelka- people, verbs related to films, other films words..i dopasowują wyrazy.

Nauczyciel dzieli uczniów na małe 3,4-osobowe grupy (za pomocą kolorowych kartek, każda drużyna ma swój kolor). Każda z grup otrzymuje od prowadzącego kopertę ze zdjęciami związanymi z filmem. Zadaniem każdej grupy jest podpisanie obrazków. Drużyna, która zrobi zadanie najszybciej, otrzymuje pieczątki, które następnie, pod koniec lekcji zamienia na plusy.

Praca w parach: uczniowie otrzymują karty pracy. Zadaniem ich jest uzupełnienie 4 zdań.

They filmed the desert……………………in Spain.

Andrzej Wajda is a well –known……………….. . He made „Człowiek z marmuru”.

The …………..of this film was amazing.

Will Johny Depp……………..in a new Pirates of the Caribbean film?

Wspólne sprawdzenie odpowiedzi.

ZAKOŃCZENIE:

Ewaluacja zajęć: nauczyciel zadaje pytania podsumowujące lekcję (zwraca się do uczniów wybierając ich za pomocą patyczków dydaktycznych).

Proszę wyjaśnić znaczenie wyrazów: plot, star, script.

Nauczyciel prosi, aby na zakończenie uczniowie na swoich metodnikach pokazali, w jakim stopniu zrozumieli lekcję, czy była dla nich łatwa, czy też trudna?

Zadanie domowe: W 5 zdaniach odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie: What is your favourite film and why?

Wynagrodzenie aktywności poszczególnych uczniów (plusy lub oceny).

Pożegnanie.