Dodaj publikację
Autor
Wioleta Dobrzyniecka
Data publikacji
2020-05-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
3

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz opisuje zajęcia wychowawcze na temat: XXX rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka oraz warsztatów szycia i malowania serduszek w barwach UNICEF. Serduszka zostały przeznaczone do sprzedaży, a pieniądze przekazane UNICEF w ramach pracy Szkolnego Wolontariatu.
 Pobierz (docx, 17,9 KB)

Podgląd treści

Zespół Placówek Oświatowych w xxx – oddział w xxx

Scenariusz zajęć wychowawczych nt.:Działalności UNICEF - Funduszu Narodów Zjednoczonych

na rzecz Dzieci  

Miejsce: SOSW – Internat Środowisko: grupa I, IICzas trwania: 90 min.Data: 26 listopada 2019 r.Prowadzący zajęcia: xxx

Temat: XXX rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka

Cele główne: - przekazanie uczniom podstawowej wiedzy o prawach dziecka;

- zaznajomienie uczniów z zapisami Konwencji o prawach dziecka;

- kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacji zetknięcia się z łamaniem praw dziecka.

Cele szczegółowe:

- Podnoszenie poziomu sprawności manualnej;- Rozwijanie wyobraźni plastycznej i myślenia twórczego;- Ćwiczenie koncentracji uwagi;- Rozwijanie wiary we własne umiejętności.

Metody pracy: - pogadanka, burza mózgów, objaśnienie wychowawcy, aktywizująca, praktycznego działania.

Formy pracy: - indywidualna,- grupowa.

Środki dydaktyczne:

- komputer, telewizor, prezentacja multimedialna o prawach dziecka, tablica korkowa z materiałami dotyczącymi praw dziecka;

- płócienne serduszka, ocieplina do wypełnienia maskotek, pasmanteria, farby akrylowe.

Przebieg zajęć:

1. Zajęcia wstępne:

a) powitanie dzieci i młodzieży Ośrodka, wprowadzenie do tematu zajęć.

Wychowawca zadaje pytania wprowadzające:

- Kim jest dziecko?

- Czy dzieci mają jakieś prawa?

- Czy prawa dziecka są ujęte w jakimś dokumencie? Jeżeli tak, to jakie jak ten dokument się nazywa?

- Czy mieliście do czynienia z takim dokumentem?

b) przedstawienie prezentacji multimedialnej o działalności światowej organizacji UNICEF oraz Konwencji Praw Dziecka:

2. Zajęcia właściwe:

a) wykonanie maskotek serduszek w barwach UNICEF-u: - rozdzielenie obszytych maszynowo serduszek, zaprojektowanie malowanego wzoru na serduszku, wypełnienie ociepliną maskotki, ręczne zeszycie serduszka (starsi wychowankowie - przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas używania igieł, szpilek i nożyczek), malowanie akrylowymi farbami zaprojektowanego wzoru, namalowanie przy pomocy szablonu logo UNICEF.

b) czynności porządkowe po zakończeniu zajęć: - złożenie materiałów plastycznych do pudełek, umycie palet i pędzli, przypomnienie o segregacji śmieci - uporządkowanie worków foliowych, - wyeksponowanie maskotek na stołach w świetlicy.

3. Zakończenie zajęć i podsumowanie pracy:

Wychowankowie Ośrodka dokonują samooceny swojej pracy, aktywności i zachowania na zajęciach.Na zakończenie wychowawca dziękuje za współpracę.