Dodaj publikację
Autor
Marlena Pawlak
Data publikacji
2020-05-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
18

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Artykuł ma na celu upowszechnienie jednego dnia w roku, w którym można zatrzymać się przy pojęciu autyzm i zgłębić wiedzę na ten temat to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
 Pobierz (doc, 17,0 KB)

Podgląd treści


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu przypada 2 kwietnia. Pomysł na ten wyjątkowy dzień zainicjowali działacze z Kataru, by dotrzeć do społeczeństwa i zwrócić uwagę na problem izolacji oraz dyskryminacji ludzi dotkniętych autyzmem. W związku z tą inicjatywą Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Kolorem autyzmu uznano niebieski, gdyż oznacza on między innymi niewinność i nadzieję. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. U dotkniętych nim osób występuje całościowe zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym. Jest to nieprawidłowość z którą człowiek się rodzi. Deficyty, które pojawiły się we wczesnym okresie rozwojowym, będą zaburzonej osobie towarzyszyły całe życie. Na pierwszy rzut oka, nie można rozpoznać czy dana osoba ma autyzm. Różnica jest ukryta w sposobie postrzegania świata. Osoby z autyzmem odbierają za pomocą zmysłów otoczenie intensywniej niż inni, dlatego hałas czy nagły dotyk mogą wzbudzić w nich strach. Ważne jest, aby dać im trochę wyrozumiałości i akceptacji oraz czasu, aby mogli dostosować się do sytuacji. Objawów autyzmu nie można jednoznacznie nazwać, dla każdej osoby mogą być inne. Wspólne dla wszystkich symptomów jest to, że opierają się głównie na problemach z porozumiewaniem się z innymi ludźmi, trudnościach w wyrażaniu emocji, w stosowaniu gestów i budowaniu poprawnych komunikatów. Większość osób ma problem z nawiązywaniem relacji międzyludzkich, rezygnują z jakichkolwiek interakcji z rówieśnikami czy dorosłymi. Druga grupa osób z tą przypadłością unika inicjacji kontaktu, ale nie ma nic przeciwko, gdy ktoś inny próbuje zacząć rozmowę. Umożliwia to zachęcenie autystycznego dziecka do wspólnej aktywności i nawiązania jakiejś relacji z rówieśnikami. Trzecia grupa to chorzy, którzy podejmują interakcję, jednak robią to w sposób dość nietypowy i nieadekwatny do sytuacji. Mają problem ze zrozumieniem drugiej osoby, powtarzają ciągle te same pytania, chcą rozmawiać jedynie na tematy, które ich interesują i nie potrafią podtrzymać konwersacji. Dla autystyków problematyczne jest zrozumienie emocji, intencji, czy domyślenie się, co dana osoba miała na myśli. Dodatkowo duża część osób chorujących na autyzm ma nieprawidłową mowę, która utrudnia im jakiekolwiek rozmowy z innymi. Jedynie wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem czy zespołem Aspergera, który jest łagodniejszą odmianą autyzmu, prawidłowo posługują się językiem, co nie zmienia faktu, że nadal mają problemy z komunikacją. Osoby z tą przypadłością nie rozumieją znaczenia niektórych słów, mają problemy ze sprawnym prowadzeniem dialogu, nie reagują na słowa i polecenia innych osób, a także nie są w stanie formułować długich wypowiedzi oraz przekazać tego, co mają na myśli. Ci z łagodniejszą postacią autyzmu mają ...