Dodaj publikację
Autor
Monika Jedynak
Data publikacji
2020-05-20
Średnia ocena
0,00
Pobrań
24

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program edukacyjny promocji zdrowia „Zdrowie na talerzu”, powstał w trosce o rozwijanie i kształtowanie u dzieci postaw i nawyków prozdrowotnych. Program adresowany jest do dzieci przedszkolnych.
 Pobierz (pdf, 404,0 KB)

Podgląd treści

Program promocji zdrowia

„Zdrowie na talerzu”

Opracowała:
mgr Monika Jedynak

I. Wstęp

Prawidłowe żywienie dzieci jest czynnikiem warunkującym ich optymalny rozwój fizyczny,
umysłowy i społeczny. Skutki niewłaściwego sposobu żywienia dotyczą nie tylko okresu
dziecięcego, lecz także rzutują na gorszy potencjał zdrowotny organizmu w wieku dorosłym.
Jest coraz więcej dowodów na to, że dieta już od wczesnych lat życia jest wykładnikiem stanu
zdrowia populacji osób dorosłych. Podawanie dziecku różnorodnych produktów na etapie
rozszerzania diety ma korzystny wpływ na kształtowanie jego prawidłowych nawyków
żywieniowych. Jeśli dziecko pozna rozmaite smaki, jest duża szansa, że chętniej będzie
spożywało takie produkty w przyszłości.
Program edukacyjny „Zdrowie na talerzu”, powstał w trosce o rozwijanie i kształtowanie
u dzieci postaw i nawyków prozdrowotnych. Okres dzieciństwa jest czasem, kiedy kształtują
się nawyki i zachowania żywieniowe. To czas wzmożonej aktywności poznawczej dziecka,
dlatego też należy optymalnie go wykorzystać na tworzenie właściwych zachowań
prozdrowotnych. Środowisko rodzinne oraz przedszkolne, jako otoczenie najbliższe dziecku,
musi być świadome odpowiedzialności za prawidłowe żywienie dziecka, które nie tyko
warunkuje jego zdrowie i prawidłowy wzrost, ale także kształtuje nawyki żywieniowe
i potencjał zdrowotny organizmu w wieku dorosłym. Budowanie „świadomości
prozdrowotnej” i „odpowiedzialności” za zdrowie własne i innych wymaga jednak,
planowanej i systematycznej pracy wychowawczej, która powinna uwzględniać intensywność
psychofizycznego i społecznego tempa rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. To także
stwarzanie dzieciom warunków i możliwości sprzyjających zdrowiu, dostarczenie
pozytywnych wzorców w codziennych sytuacjach.
Dlatego kluczowym warunkiem edukacji zdrowotnej jest spełnienie następujących zadań:

edukacja prozdrowotna w ramach programu wychowania przedszkolnego,
umożliwiająca dzieciom na różnych poziomach poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz
własnych doświadczeń zgodnie ze wzrastającymi możliwościami intelektualnymi i
percepcyjnymi,
uwzględnienie zdrowia w życiu przedszkola ze szczególnym naciskiem na racjonalne
odżywianie oraz higieniczny harmonogram dnia sprzyjający spożywaniu posiłków
o stałych porach dnia, w atmosferze ciszy i spokoju,

 współdziałanie przedszkola z rodziną i społecznością lokalną w zakresie ochrony
zdrowia i pomnażania jego potencjału, aby informacje, które dziecko otrzymuje
z różnych źródeł były spójne i korzystało z nich w codziennym życiu.

II. Charakterystyka programu

Program edukacyjny „Zdrowie na talerzu”, realizowany będzie w Przedszkolu Miejskim nr 2
w Lubinie. W swoim założeniu program kieruje swoje działania na:

 Dziecko

Program będzie realizowany w czasie:

- zajęć wychowawczo – dydaktycznych
- zabaw
- spacerów i wycieczek,

zgodnie z ramowym rozkładem pracy w oddziałach przedszkolnych.

 Rodzica – jako ważny partner w całym procesie wychowania i edukacji:

- zapraszanie na warsztaty
- gazetka prozdrowotna dla rodziców
- kącik zdrowych przepisów.

Program „Zdrowie na talerzu” ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzane
w zależności ...