Dodaj publikację
Autor
Joanna Mydlak
Data publikacji
2020-05-20
Średnia ocena
0,00
Pobrań
23

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej - klasa IV-V Temat projektu "Chcemy żyć bez dymu-zmień siebie i innych. NIE PAL"!
 Pobierz (pdf, 492,0 KB)

Podgląd treści
PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS IV-V SZKOŁY PODSTAWOWEJ


TEMAT: CHCEMY ŻYĆ BEZ DYMU- ZMIEŃ SIEBIE I INNYCH. NIE PAL!

Termin: 23 marca 2018 roku.
Czas realizacji: 2 tygodnie – praca zespołowa w konsultacji z nauczycielami.
Prezentacja: klasy czwarte i piąte, po dwie godziny lekcyjne.
Miejsce prezentacji: hala widowiskowo - sportowa.
Uczestnicy: społeczność szkolna klas 4-5, nauczyciele.


Cele ogólne:
-integracja społeczności szkolnej;
-doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
-korzystanie z różnych źródeł informacji;
-rozwijanie umiejętności prezentowania przygotowanego materiału;
-pobudzanie kreatywności;
-umiejętne zaplanowanie pracy;


Cele szczegółowe:
-zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie;
-uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym
paleniem;
-kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich;
-uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia;

Źródła informacji:
-zbiory biblioteki szkolnej;
-czasopisma;
-internet: kampania społeczna AfloFarm „Nie spal się na starcie”;

Formy realizacji:

- ZADANIOWA
-plakaty – wystawa/ KONKURS;
-hasło- rymowanka/ KONKURS;
-krzyżówka/ KONKURS;
-zawieszki tematyczne/ KONKURS;
-prezentacja piosenek przygotowanych przez klasy;

- POKAZOWA
spot tematyczny;
przedstawienie „Sąd nad papierosem” przygotowane przez uczniów klas V;
przedstawienie prac konkursowych- MEMY;


PLAN REALIZACJI

Wyłonić reprezentacje klasy (2 dziewczynki + 2chłopców) do konkursu „Krzyżówka”

Czas przygotowania: 2 tygodnie
Prezentacja: wspólne spotkanie uczniów klas 4/5
Konsultacje: wychowawca

Przygotować plakat/mem w formacie minimum A3, dowolna forma plastyczna,
Temat: „Chcemy żyć bez dymu- zmień siebie i innych –NIE PAL”!
Czas przygotowania: 2 tygodnie
Prezentacja: wystawa w hali widowiskowo sportowej
Konsultacje: wychowawca oraz nauczyciel plastyki

Przygotować uczniów do zaprezentowania piosenki
Czas przygotowania: 2 tygodnie
Prezentacja: wspólne spotkanie uczniów klas 4/5
Konsultacje: wychowawca oraz nauczyciel muzyki

Przygotowanie zawieszki na jeden z wybranych tematów: „Chcemy żyć bez dymu” , „Wyłącz
palenie” , „Nie pal przy mnie proszę”.
Czas przygotowania: 2 tygodnie (wykonane zawieszki przewodniczący klasy przekazuje
wychowawcy, który w dniu imprezy rozdaje uczniom)
Prezentacja: wspólne spotkanie uczniów klas 4/5
Konsultacje: wychowawca oraz nauczyciel plastyki


ZADANIA DLA ORGANIZATORA:

Zebrać plakaty/ MEMY od poszczególnych klas
Termin realizacji: dwa dni przed prezentacją
Przygotowanie przedstawienia „Sąd nad papierosem” – występ uczniów klas V.
Przygotowanie wystroju i nagłośnienia w hali widowiskowo-sportowej.
Przeprowadzić imprezę dla uczniów klas 4 i 5

Przebieg imprezy:
Projekcja filmu edukacyjnego „Nie Spal Się Na Starcie” - Fundacja Aflofarm
Powołanie komisji konkursowej.
Konkurs klas na hasło-rymowankę tematyczną/ ocena zawieszek tematycznych.
Konkurs „Krzyżówka” – 4 osobowe reprezentacje klas (2dz+2ch).
Przedstawienie „Sąd nad papierosem”.
Przedstawienie piosenki (w czasie przerwy w przedstawieniu).
Pokaz taneczny ZUMBA KIDS (czas na podliczenie wyników konkursu).
Ogłoszenie wyników – nagrodzenie zwycięzców.
Zakończenie imprezy.


Załącznik 1: SCENARIUSZ „Sąd nad papierosem”

Występują:

SĘDZIA, PROKURATOR, SERCE, PŁUCA, NAUCZYCIELKA ...