Dodaj publikację
Autor
Justyna Kudyba
Data publikacji
2020-05-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
14

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

„ Ćwiczenia pamięci i identyfikacji wzrokowej – utrwalanie pojęć”
 Pobierz (pdf, 270,4 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Z ZAKRESU TERAPII LOGOPEDYCZNEJ


Adres placówki: Zakład Opieki Zdrowotnej
Pacjent : p. Teresa – afazja totalna (ciągłość terapii)
Prowadzący: mgr Opiekun: mgr
4. Termin zajęcia: 21.11.2016
6. Czas trwania: ok. 60 minut
7. Rodzaj zajęcia: logopedyczne indywidualne
9. Temat zajęcia: „ Ćwiczenia pamięci i identyfikacji wzrokowej – utrwalanie pojęć”

Cele ogólne:

Usprawnianie oddychania ( wydłużenia fazy wydechowej) i fonacji

 Wdrażanie nawyków prawidłowego wykonywania ćwiczeń usprawniających narządy mowy

 Usprawnianie aparatu mowy
 Usprawnianie pamięci i identyfikacji wzrokowej

Cele operacyjne (pacjent):

1. Prawidłowo wykonuje ćwiczenia usprawniające narządy mowy i wydłuża fazę wydechową –

oddycha prawidłowym torem – nos – usta

2. Prawidłowego wykonuje ćwiczenia usprawniające narządy mowy
3. Wykonuje ćwiczenia usprawniające aparat mowy
4. Rozpoznaje i zapamiętuje przedmioty.

Metody: słowna: rozmowa, objaśnienia, technika relaksacyjna, eksponująca: obserwacja, pokaz.,
praktycznego działania

Formy: indywidualna,

Środki dydaktyczne: lustro, świeca, kulki do ćwiczeń oddechowych, dwa ołówki, dwie gumki, dwie
chusteczki, dwie łyżeczki, dwa grzebienie, serwetka

Przebieg:

Część wstępna

1. Powitanie pacjenta, nawiązanie kontaktu, rozpoznanie nastawienia pacjenta

3. Ćwiczenia oddechowe:


Część właściwa

 dmuchanie na płomień świecy (ciągłe i z przerywanym strumieniem powietrza)

próba „kierowania strumienia” wydychanego powietrza na wskazaną przez logopedę kulkę,
zawieszoną na statywie do ćwiczeń oddechowych .
ćwiczenie „burza w szklance wody” – przez rurkę wdmuchiwanie powietrza,


 wydłużanie fazy wydechu - ekonomiczne zużywanie powietrza wymawianie długiego s,

robiąc pauzy, co 3 sekundy, w czasie pauzy powietrza nie wydychać. Wymawiać długie s,
przerywając je 10 razy.

4. Ćwiczenia usprawniające aparat mowy: język, wargi i policzki:

zwieranie warg („dzióbek”) i ich rozciąganie boczne – („uśmiech”),
cmokanie i „kląskanie” wargami,
warkot motoru i parskanie konia – ćwiczenia wibracji warg;
sufit – podłoga: język do góry za zęby i na dół za zęby;

 oblizywanie górnych i dolnych zębów;


5. Ćwiczenia uczenia ustawienia warg i języka w trakcie powtarzania pojedynczych dźwięków
mowy

 próby gwizdania, wydawanie okrzyków "ach, o, och, hej". Posługujemy się w ćwiczeniach

lusterkiem, aby chory korygował ustawienie warg.

 Poszczególne samogłoski wymawiać najpierw staccato, a potem legato np. a, a, a, a, a, a, ...,

potem: aaaaaaaaa...

6. Ćwiczenia pamięci i identyfikacji wzrokowej.

„ćwiczenia identyfikacji wzrokowej”
Przygotowujemy dwa komplety przedmiotów codziennego użytku, np. dwa ołówki, dwie
gumki, dwie chusteczki, dwie łyżeczki, dwa grzebienie (łącznie 5 par przedmiotów). Jeden z
kompletów rozkładamy przed chorym, drugi trzymamy przed sobą w zamkniętym pudełku.
Wyjmujemy kolejno z pudełka nasze przedmioty i polecamy gestem, aby chory wskazał
"swój" analogiczny przedmiot. Następnie czynimy to samo z następnymi przedmiotami.
„ćwiczenia pamięci”
Pokazujemy choremu przez kilka (2-3 minuty) dwa nasze przedmioty, następnie zakrywamy
je serwetką lub papierem i polecamy gestem ...