Dodaj publikację
Autor
Justyna Kudyba
Data publikacji
2020-05-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
23

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Rozwój mowy dzieci przebiega bardzo indywidualnie. Wiele dzieci oprócz wad wymowy charakteryzuje , opóźniony rozwój wymowy lub niechęć do mówienia, zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej. Występowanie tych zaburzeń ma istotny wpływ na przebieg procesu nauczania w okresie wczesnoszkolnym, ważne jest zatem wprowadzenie dodatkowych zabaw, mających na celu rozbudzanie aktywności słownej dzieci, wpływających na rozwój mowy dziecka.
 Pobierz (pdf, 668,2 KB)

Podgląd treści

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne „Logopedia”


STYMULOWANIE ROZWOJU MOWY DZIECI POPRZEZ
STOSOWANIE ZABAW LOGOPEDYCZNYCH
Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w nauce.
Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii,
odczuć. Ogromną rolę w procesie kształtowania mowy dziecka odgrywają rodzice i najbliższe
otoczenie. Rodzice są pierwszymi nauczycielami mowy poprzez wspólne zabawy, czytanie
książeczek, ich opowiadanie i śpiewanie piosenek. Istotne znaczenie w zakresie wspomagania
i rozwoju mowy ma także działanie nauczyciela pracującego z dzieckiem już w przedszkolu,
gdzie zabawa stanowi dominujący sposób nauki. Jest kluczem do poznawania nowych słów,
ćwiczy oddech, głos, słuch i wymowę. Doskonali formy gramatyczne uwzględniając przy tym
akcent, melodię i rytm mowy. Poprzez zabawę możemy stymulować rozwój wszystkich
funkcji, od których zależy prawidłowy rozwój mowy.

Wyniki badań pedagogicznych dowodzą, że rozwój mowy dzieci jest bardzo
zróżnicowany, u wielu dzieci występuje oprócz wad wymowy, opóźniony rozwój wymowy
lub niechęć do mówienia, zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej.
Występowanie tych zaburzeń ma istotny wpływ na przebieg procesu nauczania w okresie
wczesnoszkolnym, ważne jest zatem wprowadzenie dodatkowych zabaw, mających na celu
rozbudzanie aktywności słownej dzieci, wpływających na rozwój mowy dziecka.

Podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Poprzez
zabawę, koncentruje się ono na doświadczaniu, przeżywaniu, odbiorze wrażeń, które
pozwalają mu na poznawanie siebie, innych ludzi i świata. Dlatego też treści edukacji
zdrowotnej w przedszkolu będą wprowadzane w zabawie i poprzez zabawę oraz w formie
zadaniowej.

jest

W terapii logopedycznej stosuje się metody zróżnicowane. Wynika to z konieczności
realizowania zasady kompleksowych oddziaływań. Wybór metod – stosowanych w terapii
logopedycznej – zawsze uwarunkowany
rodzajem zaburzenia. Sposób pracy
terapeutycznej musi być dostosowany do wieku i możliwości dziecka. Wśród metod ogólnych
i szczegółowych wyróżnia się zabawy oparte o:

Ćwiczenia słuchowe można podzielić na te ogólne, uczulające dziecko na różne bodźce
słuchowe i słuchu fonematycznego, kształtujące świadomość fonologiczną. U podstaw
każdego języka oralnego (mówionego) leży słuch. Wspierając rozwój mowy powinniśmy o
tym pamiętać.

Ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych

- Wysłuchiwanie i nazywanie różnych dźwięków z otoczenia. Na polskim rynku
dostępnych jest już wiele nagrań dźwięków otoczenia, odgłosów, jakie wydają zwierzęta,
odgłosów natury, dźwięków instrumentów, również w Internecie można znaleźć strony dla
dzieci z zabawami słuchowymi. Z pewnością zabawa będzie ciekawsza, jeśli dodamy do
dźwięku obraz (zdjęcie, obrazek do pokolorowania itp.), dzieci mogą wskazywać, na którym
obrazku znajduje się rzecz/zjawisko/zwierzę, którego dźwięk usłyszały. Kiedy rozpoznawanie
odgłosów, np. zwierząt, będzie opanowane, można zaproponować puzzle do ułożenia, gdzie ...