Dodaj publikację
Autor
Dorota Falko
Data publikacji
2020-06-15
Średnia ocena
0,00
Pobrań
2

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia zostały zorganizowane pod koniec sierpnia.
 Pobierz (pdf, 133,5 KB)

Podgląd treści

Poznajmy się- zajęcia adaptacyjne z udziałem dzieci i rodziców

Oddział „0”, klasa I

Data: ……………

Prowadzące: ………………

Cele ogólne:

- stwarzanie okazji do zaciśnięcia więzi między dziećmi i rodzicami,

- uświadomienie dzieciom, że szkoła to miejsce przyjazne i sprzyjające zabawie,

- tworzenie atmosfery życzliwości oraz budowanie grupowej tożsamości,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień twórczych w toku działań plastycznych.

Cele szczegółowe:

- proponowanie aktywności angażujących dzieci i rodziców,

- zachęcanie do wspólnej zabawy oraz aktywnego udziału w zajęciach,

- stwarzanie okazji do zapoznania się dzieci i rodziców z pozostałymi członkami grupy
oraz do wzajemnego poznania swoich imion.

Metody pracy z dziećmi:

- czynna,

- słowna.

Formy organizacyjne pracy z dziećmi:

- zbiorowa,

- indywidualna.

Pomoce do zajęć: naklejki z imionami, karta zadań, pieczątki, miski, woda, piłki, kolorowe
pompony, karty ze zwierzętami, kreda, blok, balony z helem, łyżka zręcznościowa z piłką,
kolorowe kartki, ilustracje zwierząt, sylwety zwierząt wycięte z białego papieru, farby
akrylowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki, pastele, kredki ołówkowe, brokat, klej, wstążki,
kartki formatu A5 z wydrukowanym imieniem dziecka oraz kartki z tekstem zawierającym
luki do uzupełnienia przez dziecko.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci i rodziców, przedstawienie nauczycieli.

2. Podział na 3 grupy (2 zerówki i klasa I), rozdanie naklejek z imionami oraz kart

z zadaniami.

3. Każda z grup otrzymuje 1 balon z helem. Do balona jest przyczepiona kartka
z adresem, numerem telefonu szkoły oraz napisem: „Oto balonik przyjaźni.
Chce zwiedzić okolice i poznać dzieci. Ciekawi jesteśmy gdzie dotarł. Osoba, która go
znalazła, proszona jest o przekazanie balonika do najbliższej placówki, np. szkoły.
Placówkę prosimy o kontakt z nami w celu zawarcia przyjaźni. Balonik wyleciał
ze Szkoły Podstawowej ……………..dnia …………… r.”

4. Wytłumaczenie zasad kolejnej zabawy i rozejście się na 3 stanowiska.

5. Nauczycielki zajmują stanowiska, gdzie dzieci będą wykonywać zadania.
Po wykonaniu zadania dziecko otrzymuje pieczątkę na swojej karcie zadań i wykonuje
kolejne.

Stanowisko nr 1.

Zadanie nr 1: Dziecko przenosi do wyznaczonego celu piłkę na łyżce zręcznościowej.

Zadanie nr 2: Dziecko losuje jedną z kart na której znajduje się zadanie. Np. Wymień
3 zwierzęta, które mają ogon. Zarycz jak lew.

Stanowisko nr 2.

Zadanie nr 3: Dziecko pokonuje narysowany kredą na asfalcie tor z zadaniami.

Zadanie nr 4: Dziecko celuje piłkami do miski z wodą.

Stanowisko nr 3.

Zadanie nr 5: Przed dzieckiem są 2 miski. Jedna pełna kolorowych pomponów, druga
pusta. Dziecko przekłada pompony w wyznaczonym kolorze do pustej miski.
Na wykonanie zadania ma 15 sekund.

Zadanie nr 6: Zajęcia plastyczne- zadania wykonywane w salach.

Dzieci przechodzą do wyznaczonych sal ...