Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Brzezińska, Katarzyna Nowak- Stachera
Data publikacji
2020-06-27
Średnia ocena
0,00
Pobrań
3

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Szkoła Podstawowa- klasy młodsze.
 Pobierz (pdf, 65,9 KB)

Podgląd treści

„Z wizytą u Świętego Mikołaja”

Scenariusz zajęć muzyczno- rytmiczno- relaksacyjnych

zorganizowanych w SOSW

Data: 05.01.2018 r.

Organizatorzy: mgr Katarzyna Nowak- Stachera

mgr Małgorzata Brzezińska

Uczestnicy: uczniowie SP i Gimnazjum

Cele ogólne:
- pozbycie się stresu, rozładowanie napięcia
- wdrażanie do poszanowania własnego ciała poprzez kontrolowanie swoich emocji,
- ochrona układu nerwowego – nabywanie umiejętności wyciszenia się i relaksacji.

Cele szczegółowe- uczeń:
- panuje nad swoim ciałem,
- nie przeszkadza innym podczas wykonywania ćwiczeń,
- potrafi skupić uwagę na rytmie swojego ciała,
- rozwija wyobraźnię, jest kreatywne,
- wykonuje różnorodne ruchy w określonym rytmie,
- kształci zdolności rytmiczno- muzyczne
- wzmacnia koncentrację uwagi.
- uczy się jak się uspokoić i zachować ciszę.

Czas trwania: 60 minut

Miejsce : świetlica szkolna

Środki dydaktyczne:
Folia przezroczysta, kolorowe farby, ścieżka sensoryczna w kształcie choinki, keyboard,
instrumenty muzyczne, worki wypełnione przedmiotami o różnych kształtach i fakturze,
balony, chusta animacyjna, torebki śniadaniowe, koce, butelki sensoryczne, projektor świateł,
olejki zapachowe, świąteczna muzyka relaksacyjna.

Metody, techniki:
- wizualizacja,
- aromaterapia;
- elementy relaksacji według Jacobsona
-elementy integracji sensorycznej
- ćwiczenia oddechowe;
-elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
- czynna,
- słowna.

1. Wstęp- Powitanie uczestników. Zaproszenie do wspólnej zabawy- Jesteśmy w Laponii

2. Malowanie choinek- Święty Mikołaj prosi nas abyśmy pomogli mu wykonać

3. Ścieżka sensoryczna- Obchód Świętego Mikołaja wokół domu.
4. Piosenka „Choineczko miła”- dzieci na prośbę Mikołaja słuchają piosenki i grają na

Przebieg spotkania:

u Świętego Mikołaja.

świąteczne dekoracje.

instrumentach.

5. Worki prezentowe- pomagamy Mikołajowi szykować prezenty. Rozpoznawanie za

pomocą zmysłu dotyku zawartości worków.

6. Zabawy śnieżkami- zadaniem dzieci jest podrzucanie balonów znajdujących się na

chuście animacyjnej, w taki sposób aby żaden nie spadł.

7. Torebki pełne śniegu- ściskanie torebek, formowanie z nich zasp śnieżnych.
8. Renifery- gimnastyka przed lotem z Mikołajem.
9. Zmęczone Renifery- dzieci kładą się na kocach i robią to co mówi nauczyciel.
10. Pożegnanie uczestników.