Dodaj publikację
Autor
Joanna Korol-Sapuła
Data publikacji
2020-07-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć dla dzieci 4-letnich z elementami kodowania
 Pobierz (docx, 23,7 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć otwartych w grupie dzieci 4- letnich

z zakresu edukacji matematycznej

Temat: „Idą Święta” – zabawy aktywizujące z elementami kodowania

OBSZAR I:

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich […];

7) wykonuje czynności, takie jak: […] trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni […];

OBSZAR II:

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji ;

OBSZAR III:

5) […] przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

OBSZAR IV:

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy […];

5) odpowiada na pytania, […] układa i rozwiązuje zagadki;

7) […] śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, […] śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu […];

9) […]nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,

zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej

przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje

przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa

przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy

własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło,

kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Cele:

- Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i określania cech przedmiotów;

- Kształtowanie umiejętności odczytywania kodów;

- Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek słownych;

- Doskonalenie umiejętności analizy sylabowej wyrazów;

- Kształtowanie funkcji ruchu zintegrowanego z muzyką;

- Rozwijanie umiejętności zgodnej i efektywnej pracy w zespole;

- Rozwijanie motoryki małej;

- Wdrażanie do wykonywania pracy zgodnie z wskazówkami;

- Wdrażanie do integracji dzieci i rodziców poprzez wspólne wykonanie bałwanków oraz masażyk relaksacyjny;

- Rozwijanie umiejętności wyciszenia się za pomocą masażyku relaksacyjnego.

Metody:

- Metody czynne:  samodzielnych doświadczeń,  kierowania własną działalnością dziecka,  zadań stawianych dziecku,

- Metody oglądowe; pokaz, prezentacja;

- Metody słowne: rozmowa, objaśnienia i instrukcje;

- Metody aktywizujące:

Formy:

Indywidualna, zbiorowa, zespołowa

Środki dydaktyczne: płyta CD z nagraniami utworów „My jesteśmy choineczki” i „Aniołek maleńki jak wróbelek”, mata do kodowania, obrazki przedstawiające prezenty w trzech wielkościach i trzech kolorach, obrazki pionowych strzałek: małej, średniej i dużej, obrazki przedstawiające wiaderka z farbami: czerwoną, niebieską i żółtą, 4 papierowe ...