Dodaj publikację
Autor
Aneta Sabuda
Data publikacji
2020-07-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
16

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Propozycje różnych form integracji muzycznej, plastycznej i ruchowej.
 Pobierz (pdf, 301,9 KB)

Podgląd treści

Muzyka źródłem inspiracji twórczej aktywności muzycznej,

plastycznej oraz ruchowej.

„Dziecko lubi wyrażać siebie za pomocą
gestu, rysunku czy muzyki (...)”.1

Aktywność muzyczna, plastyczna i ruchowa są dla dziecka terenem zdobywania

nowych wiadomości, doświadczania nowych przeżyć i wrażeń, rozpoznawania swoich
emocji, które służą wyzwalaniu twórczej postawy, otwartości i to nie tylko w zakresie
plastyki czy muzyki, ale we wszystkich formach działalności dziecka oraz w jego stosunkach
ze światem zewnętrznym.

Propozycje różnych form integracji powyższych aktywności:

1. Malowanie piosenek, których dzieci słuchają.

Uwaga dzieci powinna być skierowana zarówno na słowa, jak i na muzykę – jej
tempo, rytm, typ melodii, grę barw, głos i akompaniament, a przede wszystkim na
określoną przez te czynniki emocjonalną jakość utworu, która powinna znaleźć
odbicie w rysunkach dzieci.

2. Malowanie “treści” zawartej w słuchanym utworze instrumentalnym bez słów.

Treść nie jest podana jednoznacznie, jednak wynika z tytułu utworu, nastroju, tempa,
typu melodyki, harmonii, barwy i sposobu wykonania. Dla dzieci utwór jest najłatwiej
zrozumiały, jeśli określają go: rytm, tempo i dynamika.
Dzięki tym elementom muzyka najwyraźniej kojarzy się dzieciom ze zjawiskami
występującymi w świecie zewnętrznym i z ludzkimi uczuciami.

3. Malowanie tematu, który niejako narzuca się wyobraźni dziecka po wysłuchaniu

utworu, gdy nie znany jest jego tytuł.
Dzieci kojarzą sobie utwór z różnymi sytuacjami, które charakteryzują się podobnym
tempem i dynamiką.

4. Malowanie nastroju słuchanego utworu.

Przedstawienie plastyczne treści utworu.
Przeniesienie pewnych środków wyrażania muzycznego na wyrażanie plastyczne, np.
słuchanie utworów kontrastowych: o niskich dźwiękach i wolnym tempie oraz
utworów wykonywanych w górnym rejestrze tonów, lekko, w szybkim tempie, a
następnie wybór środków, narzędzi do pracy plastycznej: piórko i tusz, patyk i farba
itp. i “rysowanie” nastroju w formie bądź obrazka przedstawiającego, bądź
abstrakcyjnego układu plam, kresek, linii. Dzieci obrazują w tym przypadku
zmieniające się nastroje utworu przez wybór koloru i faktury.

5. Plastyczna interpretacja różnych rodzajów metrum i rytmu muzycznego.


1 R. Gloton, C. Clero: Twórcza aktywność dziecka, Warszawa WSiP 1976r.

6. Przenoszenie dynamiki muzycznej na formy plastyczne.

Dzieci oddają to poprzez ton i walor rysunku.

7. Układ linii melodycznej w piosence czy fragmencie utworu instrumentalnego, a

linia i jej układy w obrazie.

8. Tempo utworu muzycznego wyrażane bezpośrednio pod wpływem aktualnego

wrażenia rzucaniem plam barwnych na papier.
Abstrakcja.

9. Barwa muzyczna powstała z użycia rejestru (wysokiego lub niskiego) wyrażona

walorem jasnym lub ciemnym.
Dzieci w sposób naturalny kojarzą sobie dźwięki wysokie z barwami jasnymi, a
dźwięki niskie z ciemnymi.

10. Relacje dźwięków wysokich i niskich.

Ich układy ...