Dodaj publikację
Autor
Agata Klepacz
Data publikacji
2021-01-06
Średnia ocena
0,00
Pobrań
18

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego
 Pobierz (pdf, 110,0 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA

DYPLOMOWANEGO

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2018r.

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Termin zakończenia stażu: 31 maja 2021r.

Plan opracowany w oparciu o zalecenia i wymagania w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku

w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych

i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

§ 8 ust. 3 pkt 1

Lp.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Sposób dokumentowania

 Praca metodą projektu – w klasach 4-8 uczniowie pracują w grupach

nad różnymi zagadnieniami;

 Stosowanie gier dydaktycznych – zarówno w klasach 1-3, jak i 4-8

szkoły podstawowej, w szczególności w końcowej części lekcji;

Wykorzystanie w pracy
metod aktywizujących

1.

 Burza mózgów – metoda stosowana podczas wprowadzania nowej

partii materiału;

 Arkusze obserwacji

zajęć

 plany wynikowe

 Drama – odgrywanie ról przez uczniów;

 Metoda reagowania całym ciałem (TPR) – stosowana w klasach

młodszych szkoły podstawowej;

 Muzyka i piosenka – stosowana w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

2

2.

Wykorzystanie narzędzi

multimedialnych
i informatycznych.

 prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem Internetu, laptopa,

tablicy multimedialnej, prezentacji multimedialnych.

 prezentacje

multimedialne

 potwierdzenie Dyrektora

szkoły

 projekt eTwinning – komunikowanie się poprzez użycie komputera i

Internetu;

 projekt Storybird p tworzenie książeczek internetowych przez uczniów.

 dokumentacja na portalu

eTwinning

 tworzenie quizów multimedialnych – gry dla uczniów klas 1-3 oraz

uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze.

 wydruk przykładowego

quizu

 wykorzystanie stron internetowych ułatwiających naukę oraz ćwiczenie
słówek np. http://www.learningchocolate.com, www.anglomaniacy.pl,

 arkusz obserwacji

 potwierdzenie Dyrektora

www.ang.pl, itp.

szkoły

3

 Administrowanie strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 12.

 przygotowanie materiałów dydaktycznych (kart pracy, scenariuszy,

testów, kartkówek).

 www.sp12.sosnowiec.pl

 potwierdzenie Dyrektora

szkoły

 karty pracy, testy itp.

 Monitorowanie postępów uczniów z pomocą arkusza kalkulacyjnego

pPrzykładowy arkusz

4

§ 8 ust. 3 pkt 2

umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie

zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Lp.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Sposób dokumentowania

1.

2.

3.

Prowadzenie lekcji

otwartych.

 przeprowadzenie przynajmniej trzech lekcji otwartych dla członków

zespołu językowego lub innych nauczycieli.

Udział w zebraniach
zespołu językowego.

Przeprowadzenie szkolenia

 opracowywanie planów pracy zespołu;
 aktywna praca w zespole przedmiotowym;
 przygotowanie referatu na spotkanie zespołu językowego.

dla nauczycieli podczas

 Przygotowanie warsztatu/szkolenia na wybrany temat dla nauczycieli

 protokół ze spotkania
zespołu językowego;

 potwierdzenie Dyrektora

szkoły

 protokół ze spotkania
zespołu językowego;

 potwierdzenie Dyrektora

szkoły

 protokół ze ...