Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Grabowska
Data publikacji
2021-01-10
Średnia ocena
0,00
Pobrań
10

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy opracowany i zrealizowany w internacie SOSW w Chełmie. Grupa docelowa to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku od 9 do 14 lat.
 Pobierz (pdf, 142,0 KB)

Podgląd treści

Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej

dla grupy III

w I semestrze roku szkolnego

2020/2021


Temat/Zadanie

Metody i formy pracy

Zamierzone efekty

Obszar
tematyczny

Termin
realizacji
07.09.2020

Adaptacja do
warunków życia w
internacie.

14.09.2020 Przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa na
terenie ośrodka i
poza nim.


PROFILAKT
YCZNO –
WYCHOWA
WCZY
PONIEDZIAŁ
EK

21.09.2019 Sprzątanie Świata

28.09.2019 Odzież na każdą
okazję i na każdą
porę roku.

Przywitanie wychowanków. Wywieszenie
list z przydziałem do grup i pokoi.
Przydział pościeli i kluczy. Wyjaśnienie
zasad korzystania z mienia internackiego.
Spotkanie grupowe, przypomnienie praw
i obowiązków wychowanka.
Rozmowa o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa podczas poruszania się po
drodze i na placu pod internatem.
Porządkowanie pomieszczeń grupy.
Wdrażanie do dbałości o ład i czystość
w otoczeniu. Kulturalne przedstawianie się
i powitanie.
Wspólne zaplanowanie akcji sprzątanie
świata. Przydział obowiązków. Wymarsz
do wyznaczonych stref w celu zbierania
śmieci.
Indywidualne zajęcia gospodarcze
w pokojach.
Segregowanie ubrań zgodnie z
przeznaczeniem i stanem.
Dokonywanie drobnych napraw odzieży –
przyszywanie guzika, cerowanie.
Nastawienie pralki z brudnymi ubraniami.

Okazuje szacunek wychowawcom i
kolegom podczas powitania. Dba
o powierzone mienie. Zna imiona kolegów
z grupy oraz wychowawców.
Wychowanek: zna i przestrzega
podstawowe zasady BHP, potrafi zadbać o
swoje bezpieczeństwo, zachowuje się
prawidłowo na drodze, zna zasady
prawidłowego zachowania się w grupie.
Zna i potrafi bezpiecznie posługiwać się
podstawowymi urządzeniami podczas prac
porządkowych. Kulturalnie zapoznaje się z
nowymi osobami.
Rozumie potrzebę dbania o środowisko.
Segreguje śmieci.
Zgodnie pracuje w grupie.

Prawidłowo dobiera ubiór do warunków
atmosferycznych.
Utrzymuje porządek w szafkach z
ubraniami.
Potrafi posługiwać się igłą krawiecką.
Utrzymuje odzież w dobrym stanie i w
czystości.
Potrafi obsługiwać pralkę automatyczną.

5.10.2020 Budowanie

prawidłowych relacji
interpersonalnych

12.10.2020 Współczesne
zagrożenia –
narkotyki, nikotyna,
alkohol. FAS –
przyczyny i skutki.

19.10.2020 Bajki, baśnie,
bajeczki uczą
właściwego
zachowania.

Zajęcia grupowe, pogadanka, scenki
rodzajowe. Kształtowanie wrażliwości
uczuciowej,
umiejętności uświadamiania sobie swoich
uczuć
oraz wyrażania ich. Rozwijanie
umiejętności samodzielnego
rozpoznawania i radzenia sobie z
problemami
życiowymi. Emotki – określenie emocji
przedstawionych na grafikach. Pomaganie
młodszym kolegom w wykonaniu zadania.

Zajęcia grupowe – rozmowa na temat
uzależnień. Wykonanie plakatu – „Będę
mamą – nie pale i nie piję”.

Odczytanie bajek: „Przyjaciele”, „Wilk
i owce” oraz „O smoku wawelskim” lub
wybranych wierszy Agnieszki Frączek.
Wykonanie pracy plastycznej ilustrującej
wybrany utwór.

26.10.2020 Co znaczy być

człowiekiem
tolerancyjnym?

Zajęcia grupowe – na temat sposobów
konstruktywnego radzenia sobie z
konfliktami. Ćwiczenia metodami

Zna swoją wartość, umie we właściwy
sposób zareagować w różnych sytuacjach ...