Dodaj publikację
Autor
Żaneta Obolewicz
Data publikacji
2021-01-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
14

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Lekcja praktyczna. Sekcja na modelu serca świńskiego.
 Pobierz (docx, 18,8 KB)

Podgląd treści

Temat: Budowa i funkcja serca ssaka na przykładzie serca świni.

Lekcja hospitowana w klasie II D LO

Prowadzący: mgr Żaneta Obolewicz

Data : 09.03.2018

CELE GŁÓWNE LEKCJI:

Kształtowanie umiejętności obserwacji, kojarzenia faktów, określania związków przyczynowo skutkowych, wnioskowania

Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej

CELE OPERACYJNE LEKCJI:

Uczeń opisuje budowę serca

Rozróżnia elementy serca na modelu i okazie mokrym serca świńskiego

Wyjaśnia rolę naczyń wieńcowych

Rozróżnia prawą i lewą komorę

Rozróżnia na modelu mokrym naczynia krwionośne wchodzące do serca i wychodzące z serca

Wyjaśnia znaczenie zastawek w przepływie krwi przez serce

Wyróżnia etapy pracy serca

Planuje i dokonuje obserwacji zmian tętna i ciśnienia podczas spoczynku i wysiłku fizycznego

Czas trwania lekcji – 45 minut

Wykaz pomocy dydaktycznych:

Komputer, projektor multimedialny, karta pracy, świeże serce świni, narzędzia do wykonania sekcji, nóż, skalpel, rękawice i fartuchy ochronne, worki na odpady.

METODY PRACY:

Laboratoryjna, obserwacja kierowana, metoda badawcza, praca w grupach, burza mózgów, pokaz.

PRZEBIEG LEKCJI:

LP

Działanie nauczyciela

Treść instrukcji dla ucznia

Czas pracy

Użyte pomoce dydaktyczne

1.

Sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej

Układ każenia typu zamkniętego i otwartego – przedstawiciele w świecie przyrody.

Zapoznanie uczniów z nowym tematem, przedstawienie celów lekcji.

Dzieli uczniów na 7grup badawczych

5

2.

Przedstawia budowę serca ssaka na projektorze multimedialnym, rozdaje karty pracy ze schematycznym rysunkiem serca.

Sprawdza efekty pracy uczniów na kartach pracy.

Wskaz na schemacie elementy budowy serca ssaka.

Przedstawia którymi naczyniami krwionośnymi płynie krew utlenowana i odtlenowana.

Określa kolor naczyń krwionośnych z wyżej wymienionymi funkcjami.

5

Prezentacja

Karta pracy

3.

Omawia budowę morfologiczną serca

3

4.

Dzieli na 7 zespołów i wyznacza zadanie to samo dla każdej grupy

Nauczyciel dokonuje pokazowego cięcia serca świńskiego z uwzględnieniem możliwości obserwacji zastawek, komór i przedsionków.

Nauczyciel zadaje grupą pytania

Wyznaczając;

LIDERA

Podaje pracę domową

Zaplanuj i dokonaj obserwacji zmian tętna podczas spoczynku i wysiłku fizycznego nie używając przyrządów medycznych.

Przyczep szpilką we właściwym miejscu mięśnia sercowego kartę z określeniem PP, PL,KP,KL.

Obserwacja ucznia

Uczniowie dokonują cięcia mięśnia sercowego jako okazu gotowego do badań i obserwacji.

Obserwują, dotykają poszczególne częci budowy serca, porównują wielkość, grubość, kolor

Referują uzyskane rezultaty z obserwacji przed klasą

Grupa I

Wyjaśnia dlaczego serce oplecione jest naczyniami wieńcowymi

Grupa II

Dlaczego lewa komora jest grubsza od prawej?

Grupa III

Dlaczego krew przepływa przez serce w jednym kierunku?

Grupa IV

Pod względem histologicznym z jakiego mięsnia zbudowanie jest serce? Omów budowę tej tkanki.

Grupa V

Czy praca serca jest zależna od układu nerwowego?

Grupa VI

Przedstaw ...