Dodaj publikację
Autor
Żaneta Obolewicz
Data publikacji
2021-01-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
10

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sekcja płuca, krtani i tchawicy ssaka.
 Pobierz (docx, 20,9 KB)

Podgląd treści

Temat: Budowa i funkcja płuca ssaka na przykładzie układu oddechowego świni.

Lekcja hospitowana w klasie III D LO

Prowadzący: mgr Żaneta Obolewicz

Data : 01.03.2019

CELE GŁÓWNE LEKCJI:

Kształtowanie umiejętności obserwacji, kojarzenia faktów, określania związków przyczynowo skutkowych, wnioskowania

Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej

CELE OPERACYJNE LEKCJI:

Uczeń opisuje budowę płuca

Rozróżnia elementy budowy morfologicznej płuca na modelu i okazie mokrym płuca świńskiego

Wyjaśnia rolę krtani, tchawicy i drzewa oskrzelowego

Odróżnia płuco prawe od lewego

Rozróżnia na modelu mokrym poszczególne elementy układu oddechowego i omawia ich funkcję

Wyjaśnia znaczenie budowy histologicznej pęcherzyka płucnego i jego powiązanie z pełnione funkcją, z wyjaśnieniem zjawiska dyfuzji

Wyróżnia etapy wdechu i wydechu podczas mechanizmu oddychania

Planuje i dokonuje obserwacji za pomocą rury wentylacyjnej intubuje powietrze atmosferycznego przez tchawice - pokaz rozprężania powietrza w pęcherzyku płucnym .

Czas trwania lekcji – 45 minut

Wykaz pomocy dydaktycznych:

Komputer, projektor multimedialny, karta pracy, świeże płuca i układ oddechowy świni, narzędzia do wykonania sekcji, nóż, skalpel, rękawice i fartuchy ochronne, worki na odpady.

METODY PRACY:

Laboratoryjna, obserwacja kierowana, metoda badawcza, praca w grupach, burza mózgów, pokaz.

PRZEBIEG LEKCJI:

LP

Działanie nauczyciela

Treść instrukcji dla ucznia

Czas pracy

Użyte pomoce dydaktyczne

1.

Sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej

Układ każenia typu zamkniętego i otwartego – przedstawiciele w świecie przyrody.

Zapoznanie uczniów z nowym tematem, przedstawienie celów lekcji.

Dzieli uczniów na 2 grupy badawcze

5

2.

Przedstawia budowę układu oddechowego ssaka na projektorze multimedialnym, rozdaje karty pracy ze schematycznym rysunkiem układu oddechowego ssaka.

Sprawdza efekty pracy uczniów na kartach pracy.

Wskaz na schemacie elementy budowy układu oddechowego ssaka.

Przedstawia budowę i role krtani jako narządu głosotwórczego.

Przedstawia budowę tchawicy i je przystosowanie w budowie anatomicznej do pełnionej funkcji.

Odróżnia płuco prawe od lewego pod względem budowy morfologicznej.

Przedstawia położenie topograficzne płuc w organizmie saka na przykładzie człowieka.

5

Prezentacja

Karta pracy

3.

Omawia budowę morfologiczną układu oddechowego na przykładzie modelu mokrego ze wskazaniem

elementów palpitacje przez ucznia.

3

4.

Dzieli na 2 zespoły i wyznacza zadanie to samo dla każdej grupy

Nauczyciel dokonuje pokazowej obserwacji za pomocą rury wentylacyjnej gdzie intubuje powietrze atmosferycznego przez tchawice - pokaz rozprężania przez powietrza pęcherzyka płucnego. Wykazanie budowy anatomicznej i pełnionej funkcji tej struktury.

Nauczyciel zadaje grupą pytania

Wyznaczając;

LIDERA

Podaje pracę domową

Na podstawie informacji z tekstu źródłowego i innych określ zachowania profilaktyczne względem gruźlicy. Podaj cztery przykłady.

Przyczep szpilką we właściwym miejscu płuca kartę z określeniem płat górny dolny i środkowy.

Wykaż ze tchawica to chrząstka i uzasadnij dlaczego ...