Dodaj publikację
Autor
Joanna Barwińska
Data publikacji
2021-02-01
Średnia ocena
0,00
Pobrań
29

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć dla klasy 5 szkoły podstawowej
 Pobierz (docx, 81,6 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT ZAJĘĆ MUZYKI W KLASIE 5

TEMAT: Folklor – polska muzyka ludowa.

Cele ogólne:

Zapoznanie z polską kulturą ludową

Zwrócenie uwagi na wpływ dziedzictwa kultury muzycznej na kulturę – muzykę narodową

Cele szczegółowe:

Wymienia składniki należące do folkloru

Wskazuje i nazywa najważniejsze regiony folklorystyczne

Śpiewa poprawnie piosenkę z akompaniamentem

Wyjaśnia znaczenie słowa: folklor, gwara, kapela, etnograf, region

Wyjaśnia, jakie znaczenie dla kultury polskiej miała działalność artystyczna O. Kolberga.

Wymienia popularne instrumenty charakterystyczne dla kapeli ludowej

Materiały i pomoce dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna na temat folkloru

Nagrania utworów muzycznych

Notatki dla uczniów do wykorzystania na lekcji

Instrumenty: pianino

Pomoce dydaktyczne

Metody pracy:

Podająca: pogadanka

Eksponująca: pokaz

Praktyczna: analityczne słuchanie muzyki, praca z tekstem, śpiew

Analityczno - percepcyjna

Problemowo - odtwórcza

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

WPROWADZENIE

Uczniowie słuchają fragmentu utworu muzyki ludowej i na jego podstawie próbują ustalić zakres tematyczny lekcji.

(Nauczyciel kieruje rozmową zadając pytania)

Uczniowie zapisują temat lekcji w zeszycie.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Kultura ludowa w Polsce i jej rola w obecnym świecie.

Nauczyciel wyjaśnia pojęcie folkloru, omawia z uczniami najważniejsze jego cechy i znaczenie dla rozwoju kultury narodowej.

Uczniowie pod kontrolą nauczyciela zaznaczają na mapie regiony folklorystyczne na mapie Polski i wyjaśniają jego pojęcie – praca w parach. (załącznik nr 1)

Nauczyciel omawia postać Oskara Kolberga – etnografa polskiego.

Uczniowie ustalają cechy polskiej muzyki ludowej, charakteryzują zespół ludowy na podstawie materiału filmowego.

Uczniowie wyodrębniają instrumenty - podział według ról w zespole.

Nauka piosenki „Wiązanka pieśni ludowych”. (załącznik nr 2)

Prezentacja piosenki przez nauczyciela

Rozmowa z dziećmi na temat treści piosenki.

Nauka melodii piosenki, fragmentami, metodą ze słuchu.

Zaśpiewanie piosenki z akompaniamentem

Utrwalenie najważniejszych pojęć związanych z folklorem (załącznik nr 3)

Uczniowie dopasowują definicje związane z kulturą ludową do haseł – praca w parach.

ZAKOŃCZENIE

Uzupełnienie notatki do tematu lekcji.

Praca domowa dla chętnych – opis wybranych pięciu obrzędów ludowych.

Załącznik nr 1

ŚLĄSKIŚLĄSKIKRAKOWSKIKRAKOWSKIKASZUBSKIKASZUBSKI

ŚLĄSKI

ŚLĄSKI

KRAKOWSKI

KRAKOWSKI

KASZUBSKI

KASZUBSKI

ŁOWICKIŁOWICKIKURPIOWSKIKURPIOWSKIKUJAWSKIKUJAWSKI

ŁOWICKI

ŁOWICKI

KURPIOWSKI

KURPIOWSKI

KUJAWSKI

KUJAWSKI

PODHALAŃSKIPODHALAŃSKI

PODHALAŃSKI

PODHALAŃSKI

Załącznik nr 2

„Wiązanka pieśni ludowych”

Głęboka studzienka, głęboko kopana,

A przy niej Kasieńka, jakby malowana.

Zasiali górale owies, owies, od końca do końca, tak jest, tak jest!

Zasiali górale żytko, żytko, od końca do końca wszystko, wszystko!

Kukułeczka kuka, chłopiec panny szuka

Spozira przebira i nosa zadzira

Uciekła mi przepióreczka w proso a ja za nią nieboraczek, boso

Trzeba mi się pani matki spytać, co pozwoli przepióreczkę schwytać

Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie, czarny baranie?

We młynie, we młynie, mościwy panie. X2

Załącznik nr 3

Folklor – ludowa twórczość artystyczna:

Etnograf – badacz folkloru ...