Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Łukasiewicz
Data publikacji
2021-02-11
Średnia ocena
0,00
Pobrań
25

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Projekt ART/LAB/NET to cykl wirtualnych spotkań po internetowych zasobach kultury i warsztatów twórczych organizowanych w trybie online, adresowanych do młodzieży w wieku 10-14 lat. Projekt  zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci” w 2020 r. Autorką projektu jest Katarzyna Łukasiewicz – animatorka kultury, fotografka, antropolożka, edukatorka kulturowa.
 Pobierz (docx, 178,6 KB)

Podgląd treści

ART/LAB/NET

sztuka/widzenie/działanie

Projekt ART/LAB/NET to cykl wirtualnych spotkań po internetowych zasobach kultury i warsztatów twórczych organizowanych w trybie online, adresowanych do młodzieży w wieku 10-14 lat. Projekt  zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci” w 2020 r. przez Katarzynę Łukasiewicz – animatorkę kultury, fotografkę, antropolożkę i edukatorkę kulturową.

Głównym celem spotkań było zapoznanie uczestników i uczestniczek z wybranymi zagadnieniami sztuki współczesnej i nowoczesnej, edukacja, kształtowanie myślenia twórczego, poczucia estetyki, rozwijanie umiejętności twórczej ekspresji, poznanie różnorodnych środków artystycznych oraz przygotowanie do dalszego obcowania z kulturą materialną i dziedzictwem.

Warsztaty online zostały oparte na cyfrowych zasobach kultury, zdigitalizowanych muzealnych kolekcjach czy archiwach artystów i artystek, a także różnorodnych zasobach edukacyjnych istniejących w sieci. Stworzona oferta edukacyjna umożliwiła „wirtualne doświadczanie” sztuki oraz jej kreowanie. Istotnym elementem każdego spotkania było zapewnienie przestrzeni do indywidualnej oraz grupowej ekspresji twórczej poprzez zróżnicowane zadania wokół wybranych koncepcji, nurtów, zagadnień podejmowanych przez artystów i artystki bądź nawiązujących do technik i metod ich pracy.

Spotkania realizowane w trybie zdalnym. Zostały zaplanowane na 2 h (czasem realizowane były w trybie 1-1,5h) i odbywały się w grupach liczących do 10 osób. Projekt adresowany był do osób indywidualnych oraz trzech grup utworzonych z wychowanków i wychowanek świetlic socjoterapeutycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Brwinów oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie.

Zakładane rezultaty

– ukształtowanie umiejętności pracy w grupie, motywacji i samodyscypliny, – pozytywne wzmocnienie uczestników, wiary w swoje możliwości i umiejętności, nabycie pewności siebie oraz zwiększenie samooceny,– nabycie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień z zakresu historii sztuki współczesneji nowoczesnej, wybranych koncepcji, nurtów w sztuce, biografii wybranych artystów, – nabycie umiejętności wnikliwej obserwacji, zrozumienia, analizy przeżycia, doświadczenia, wiedzy i czytania sztuki,– ukształtowanie postawy podziwu, fascynacji, zrozumienia, przeżycia sztuki,– zrozumienie, interpretowanie, dokonywanie świadomego odbioru rzeczywistości,

– poznanie sensu, istoty i znaczenia zjawisk w kulturze,– ukształtowanie twórczego myślenia, poszukiwania twórczych rozwiązań,

– ukształtowanie postawy podziwu, fascynacji, zrozumienia, przeżycia sztuki,– zrozumienie, interpretowanie, dokonywanie świadomego odbioru rzeczywistości,– poznanie sensu, istoty i znaczenia zjawisk w kulturze, – ukształtowanie twórczego myślenia, poszukiwania twórczych rozwiązań,– uzyskanie/ukształtowanie umiejętności takich jak: wykonanie cyklu fotografii, edycja dźwięku, wykonanie kolażu cyfrowego, praca z przedmiotami przestrzennymi, zaprojektowanie plakatu (również cyfrowo), prezentacja publiczna swoich prac ...