Dodaj publikację
Autor
Paulina Ryba
Data publikacji
2021-02-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz można wykorzystać podczas realizacji tematów dotyczących odczynu roztworów. Zawiera on propozycję doświadczeń uczniowskich opierających się na określaniu pH roztworu i co za tym idzie odczynu roztworu.
 Pobierz (docx, 18,4 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji chemii

Temat: Badanie pH różnych substancji. Utrwalenie wiadomości o pH roztworów.

Cele lekcji:

Cel ogólny:

- Uczeń wyjaśnia jaka jest zależność pomiędzy wartością pH a odczynem roztworu,

- Uczeń określa odczyn dowolnego roztworu.

Cele operacyjne:

a) wiadomości

Uczeń:

- wymienia rodzaje odczynu roztworu i przyczyny odczynu kwasowego, zasadowego i obojętnego,

- wymienia wskaźniki i wskazuje na ich zastosowania,

- opisuje skalę pH.

b) umiejętności

Uczeń:

- rozróżnia kwasy i zasady za pomocą wskaźników,

- posługuje się wskaźnikami i za ich pomocą określa odczyn roztworu,

- odczytuje wartość pH na skali,

- wykonuje doświadczenie, które pozwoli zbadać pH produktów występujących w życiu codziennym( żywność, środki czystości itp.)

Kompetencje przedmiotowe

- uczeń określa właściwości różnorodnych substancji,

- uczeń przeprowadza proste doświadczenia chemiczne,

- uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i substancjami oraz wyrobami o poznanym składzie chemicznym.

Środki dydaktyczne :

Skala pH, papierki uniwersalne, próbki substancji do badania pH

( sok z kiszonej kapusty, sok z cytryny, pomarańcza, ocet, Coca-Cola, woda sodowa, mleko, woda

destylowana, proszek do prania, roztwór mydła, mydło w płynie ), plansza przedstawiająca skalę pH

Formy pracy – grupowa i indywidualna

Metody – doświadczenia uczniowskie, pogadanka

Przebieg lekcji:

Część nawiązująca

Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji dotyczących odczynu roztworu i pH.

Nauczyciel zadaje uczniom pytania i polecenia dotyczące odczynu roztworów.

Jaki może być odczyn roztworów?

Od czego zależy odczyn roztworów?

Jakie znacie wskaźniki odczynu roztworów?

Jakie wartości przyjmuje skala pH?

Jakie wartości pH przyjmuje roztwór o odczynie kwasowym, obojętnym i zasadowym?

Jaką barwę przyjmuje papierek uniwersalny w roztworze o odczynie kwasowym, obojętnym i zasadowym? (Dla przypomnienia można jeszcze raz sprawdzić barwę papierka w roztworze kwasu, wodzie i zasady.)

Część właściwa

Uczniowie wykonują doświadczenie pozwalające określić odczyn wybranych produktów spotykanych w życiu codziennym. Do wykonania doświadczenia potrzebne są:

Szkło laboratoryjne ( najlepiej szalki Petriego, szkiełka zegarkowe, probówki)

Sok z cytryny, pomarańczy, mleko, sok z kiszonej kapusty lub woda z kiszonych ogórków, roztwór sody oczyszczonej, coca- cola, ocet, roztwór mydła i proszku do prania.

Papierki wskaźnikowe i skala pH.

Sposób wykonania:

Umieść wymienione substancje w probówkach lub innym szkle laboratoryjnym, a następnie sprawdź odczyn za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego. Porównaj barwę papierka ze skalą pH. Obserwacje i wyniki zapisz w tabeli.

Uczniów można podzielić na dwie grupy; każda bada pH innych substancji. Po zakończeniu doświadczenia wspólnie zapisują wyniki.

Badana substancja

Barwa papierka

pH

Odczyn

Sok z cytryny

Sok z pomarańczy

Sok z kiszonej kapusty

Mleko

Coca – cola

Ocet

Roztwór sody oczyszczonej

Roztwór mydła

Roztwór proszku do prania

Spośród badanych produktów najbardziej kwasowy odczyn ma ……………………………………, a najbardziej zasadowy ...