Dodaj publikację
Autor
Renata Kaczńska
Data publikacji
2021-04-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
20

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Higiena i choroby układu rozrodczego
 Pobierz (docx, 35,8 KB)

Podgląd treści

Higiena i choroby układu rozrodczego

■ Cel ogólny

Poznanie i charakterystyka chorób układu rozrodczego.

■ Cele operacyjne

Uczeń:

wymienia nazwy chorób przenoszonych drogą płciową,

rozpoznaje objawy towarzyszące wybranym chorobom przenoszonym drogą płciową,

klasyfikuje choroby ze względu na wywołujący je patogen (czynnik),

podaje sposoby zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową,

podaje przykłady zachowań zwiększających ryzyko zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową,

ocenia, które zachowania zwiększające ryzyko zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową najczęściej dotyczą młodzieży,

określa negatywne skutki zdrowotne i społeczne nieleczenia głównych chorób przenoszonych drogą płciową,

przekonuje o konieczności dbania o higienę układu rozrodczego.

■ Środki dydaktyczne

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, Encyklopedia Powszechna PWN, Encyklopedia Zdrowia, artykuły z publikacji medycznych, broszury medyczne, informacje wyszukane w internecie, arkusze papieru, kolorowe flamastry, karty i plansza do gry w pokera kryterialnego (załącznik 1), karty pracy.

■ Formy pracy

Indywidualna, grupowa.

■ Metody pracy

Pogadanka, mapa mentalna, poker kryterialny.

■ Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

Nauczyciel sprawdza stopień przygotowania uczniów do lekcji, podaje jej temat i cele.

Nauczyciel dzieli uczniów na sześć grup. Uczniowie wyznaczają liderów grup.

Faza realizacyjna

Nauczyciel rozpoczyna pogadankę mającą na celu wyjaśnienie, czym są choroby przenoszone drogą płciową. Następnie uczniowie zapoznają się z definicją tych chorób zawartą w Encyklopedii Powszechnej PWN.

Uczniowie wykonują zadanie zgodnie z instrukcją podaną przez nauczyciela.

Instrukcja dla uczniów

Na podstawie dostępnych źródeł (podręcznik, Encyklopedia Zdrowia, artykuły z publikacji medycznych, broszury medyczne, informacje z internetu) wykonajcie zadanie 2 w kartach pracy. Wpiszcie w tabeli najistotniejsze informacje dotyczące choroby wyznaczonej w waszej grupie do opracowania przez nauczyciela. Wypiszcie informacje dotyczące objawów choroby, czynników, które ją wywołują, konsekwencji jej nieleczenia, sposobów zapobiegania.

Grupa I – rzeżączka.

Grupa II – kiła.

Grupa III – rzęsistkowica.

Grupa IV – wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu B.

Grupa V – zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS).

Uczestnicy zajęć na bieżąco uzupełniają karty pracy.

Liderzy odczytują odpowiedzi swoich grup. W czasie, gdy jedna grupa prezentuje wyniki swojej pracy, członkowie innych grup uzupełniają pozostałe rubryki w tabelach. W razie potrzeby nauczyciel uzupełnia i koryguje informacje podawane przez uczniów.

Uczniowie podają przykłady zachowań zwiększających ryzyko zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową. Nauczyciel zapisuje wszystkie propozycje na tablicy, a następnie uczniowie weryfikują je. Ostatecznie na tablicy pozostają tylko poprawne przykłady takich zachowań. Uczniowie wykorzystują je w pokerze kryterialnym.

Poprzez udział w pokerze kryterialnym uczniowie ustalają, które z zachowań najczęściej zwiększają ryzyko zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową.

Przebieg gry

Po zgłoszeniu 10 propozycji zachowań zwiększających ryzyko zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową uczniowie przygotowują karty do pokera kryterialnego. Nauczyciel może wykonać ...