Dodaj publikację
Autor
Karolina Zola
Data publikacji
2021-04-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji na Dzień Pizzy, do przeprowadzenia w klasie I, fajny materiał przy powtórce produktów spożywczych.
 Pobierz (docx, 22,1 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego

Data:

Klasa: I

Czas trwania: 45 minut

Prowadząca:

Temat: Pizza Day.

Cele ogólne

Zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej:

Uczeń:

Posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych z tematu „jedzenie”. (PP 1.6)

Rozumie bardzo proste polecenia w języku angielskim i reaguje na nie. (PP 2.1)

Powtarza wyrazy, tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, recytuje wiersze, rymowanki. (PP 4.1, 4.2, 4.3)

W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym produkty spożywcze przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. (PP 7)

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

Nazwać produkty spożywcze przedstawione na materiałach wizualnych.

Przeczytać nazwy produktów spożywczych i dopasować do obrazków.

Powiedzieć które produkty lubi / nie lubi.

Opisać ulubioną pizzę.

Materiał leksykalno-gramatyczny:

Podstawowy zasób środków językowych z tematu „jedzenie”.

Wyrażenie „I like / I don’t like”.

Pomoce dydaktyczne:

Karty obrazkowe.

Płyta CD.

Materiały audiowizualne.

Karty pracy.

Uczniowie korzystają z serii Pearson „New English Adventure”.

Formy pracy: praca w zespole klasowym, praca samodzielna.

Metody pracy: gry językowe z użyciem kart obrazkowych, wykorzystanie komputera i Internetu, metoda komunikacyjna.

Przebieg lekcji:

Wstęp:

Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu zajęć.

Na tablicy w klasie wiszą obrazki przedstawiające produkty spożywcze w j. angielskim oraz plakat z napisem Pizza Day.

Rozgrzewka językowa:

Przypomnienie poznanych nazw produktów spożywczych. Uczniowie biorą udział w grach

językowych z użyciem kart obrazkowych. Siedzą razem kole i korzystając z kart obrazkowych powtarzają poznane produkty spożywcze. Proponowane gry:

1. What’s missing : nauczyciel układa zestaw kart, następnie chowa jedną, uczniowie odgaduję what’s missing?

2. Pass the card: uczniowie siedząc w kole podają sobie kart obrazkowe z rąk do rąk, na klaśnięcie nauczyciela zaprzestają podawanie, osoby z kartą w ręku wstają i mówią co jest na obrazku.

3. Śpiewanie piosenki „Do you like…” w trakcie słuchanie piosenki uczniowie układają karty z pożywieniem w poprawnej kolejności, następnie śpiewają razem z podkładem muzycznym. Celem tych zadań jest sprawdzenie stopnia przyswojenia poznanego już słownictwa, rymowanki oraz zrozumienia poleceń wydawanych przez nauczyciela.

4. Należy również przypomnieć wyrażenia I like/don’t like – zadawanie pytań i odpowiadanie na nie.

Wprowadzenie nowego materiału:

Nauczyciel wyświetla materiał audiowizualny, przedstawiający nowe słownictwo z zakresu pizza toppings https://www.youtube.com/watch?v=_aev9AJasFI. Uczniowie zapamiętują nowe słownictwo przedstawione na kartach obrazkowych; są to głównie produkty, które można położyć na pizzy. Głośno powtarzają, starają się odczytać wyrazy i dopasować je do podanych obrazków. Celem zadania jest przyswojenie nazw ...