Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Momot
Data publikacji
2021-04-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
33

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zależy Ci na samodzielnym dochodzeniu uczniów do wiedzy, chcesz rozwijać twórcze, krytyczne myślenie szukasz ciekawej metody pracy na lekcji, realizacja projektu edukacyjnego daje takie możliwości. Przynosi korzyści edukacyjne, a także rozwija kompetencje personalne i społeczne. Zachęcam do zapoznania się z metodą projektu "na skróty".
 Pobierz (docx, 19,3 KB)

Podgląd treści

Praca Metodą Projektu

W edukacji bardzo ważne jest aby zadbać o równomierny rozwój wiedzyi umiejętności uczniów, a także należy kształtować postawy akceptowane społecznie już od najmłodszych lat. Od 3 lat pracuję metodą projektu i chciałbym się podzielić moim doświadczeniem i zwrócić uwagę na korzyści edukacyjne wynikające z zastosowania metody projektu w edukacji wczesnoszkolnej.

Na początku warto przypomnieć czym jest metoda nauczania. Cytując zaCz. Kupisiewiczem metoda nauczania to wypróbowane, systematyczne i świadome stosowane czynności nauczyciela i uczniów, które mają doprowadzić do zamierzonego efektu1. Zatem metoda podpowiada nam jak nauczać, natomiast metoda projektu w zdecydowanej mierze bazuje na aktywności i samodzielnym zdobywaniu wiadomości i ma za zadanie sprawdzenie nabytych umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych.

 Metoda projektu zaczęto stosować w XX wieku w Stanach Zjednoczonych, gdzie została stworzona. Za jej twórcę uważa się Williama H. Kilpatricka, który przedstawił założenia metody w pracy zatytułowanej The Project Method. Jest uważana za jednąz najbardziej ambitnych i skutecznych metod edukacji.

Podejmując pracę metodą projektu uczestniczyłam w szkoleniu na jednej z rad szkoleniowych w mojej placówce. Temat szkolenia wzbudził moje zainteresowanie, a wiedzę którą zdobyłam postanowiłam wykorzystać na zajęciach lekcyjnych. Bardzo cenię samodzielność uczniów podczas wykonywania zadań, a szczególnie naturalną ciekawość. Projekt daje taką możliwość, pozwala również w twórczy sposób rozwiązywać problemy.

Według Johna A. Stevensona2, aby postępowanie metodyczne można było nazwać projektem, muszą współwystępować cztery podstawowe cechy:

Nabywanie wiedzy powinno zachodzić głównie dzięki samodzielnemu rozumowaniui rozwiązywania problemów, a nie za pomocą pamięciowego przyswajania wiedzy.

Aktywność uczniowska ma na celu nie tylko gromadzenie wiedzy czy doświadczeń, lecz także zmianę nastawienia ucznia do uczenia się.

Uczniowie pracują nad zagadnieniami, które ich interesują i wynikają z ich naturalnych potrzeb.

Wprowadzanie rozważań teoretycznych następuje w miarę potrzeb i zawsze wynikaz realizowanych działań praktycznych.

Uczniowie mogą realizować projekt samodzielnie bądź grupowo, ze względu na przedmiot projekt może mieć charakter badawczy, tzn. że uczniowie gromadzą informacjęo pewnym wycinku rzeczywistości, medialno-artystyczny opierające się na tworzeniu tekstów literackich, zdjęć, czy filmów, społeczno-obywatelski, gdzie mogą brać udziałw działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Przygotowując się do wprowadzenia metody projektu zapoznałam uczniów ze sposobem realizacji projektu, który został zawartyw instrukcji. Pozwoliło to na lepsze zrozumienie przez uczniów jak przygotować się do tego edukacyjnego przedsięwzięcia.

1Kupisiewicz Cz., (2005). Podstawy dydaktyki. Warszawa, s.83

2Por. Stevenson J.A., (1930), Metoda projektu w nauczaniu. Lwów.

Wybierając temat bazowałam na wiedzy uczniów, a także zainteresowaniach i aktualnych trendach w edukacji. Uczniom zostały zaprezentowane kryteria oceny. Warto wcześniejz uczniami ustalić kontrakt, w którym ...