Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Sobiela-Woźniak
Data publikacji
2021-05-04
Średnia ocena
0,00
Pobrań
10

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Karta pracy do wykorzystania na lekcji chemii w klasie 8 do tematów z działu Węglowodory.
 Pobierz (pdf, 132,8 KB)

Podgląd treści

Karta pracy - węglowodory nasycone

Klasa VIII

Zadanie 1

Proszę odrębnymi kolorami zaznaczyć nazwy węglowodorów a następnie pod diagramem

przedstawić je za pomocą wzoru sumarycznego, strukturalnego, półstrukturalnego i grupowego.

G A D D E K A N N D E K T

H F A N O N R A P R E T A

F R M S A S T H E P T A N

B U T E S A X B N D A M N

C R H D T S N Z T B N U T

G U T I N A D A A F U T B

C D E R N J N A N X Z S A

H G U O T A T A N G O O R

E T N C N A T U B B K C Z

K S A S T R D E T T S A N

S C A L I N K A A B A T I

A C P R O P A N T U B I S

N M A M A B R R A T U S A

1……………….. 2……………………… 3………………….. 4……………………

5……………….. 6……………………… 7…………………… 8……………………..

9…………………….. 10………………….

Zadanie 2

Oblicz zawartość procentową węgla i wodoru w odszukanych węglowodorach

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Dla nauczyciela

G A D D E K A N N D E K T

H F A N O N R A P R E T A

F R M S A S T H E P T A N

B U T E S A X B N D A M N

C R H D T S N Z T B N U T

G U T I N A D A A F U T B

C D E R N J N A N X Z S A

H G U O T A T A N G O O R

E T N C N A T U B B K C Z

K S A S T R D E T T S A N

S C A L I N K A A B A T I

A C P R O P A N T U B I S

N M A M A B R R A T U S A