Dodaj publikację
Autor
Anna Wasilewska
Data publikacji
2021-06-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
14

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt szkolenia nt. "TIK w pracy nauczyciela" + ankieta ewaluacyjna.
 Pobierz (doc, 54,5 KB)

Podgląd treści


KONSPEKT SZKOLENIOWEJ RADY PEDAGOGICZNEJ

Temat: Narzędzia TIK w pracy nauczyciela przedszkola.
Data: 8.03.2021
Czas: 2,5 godz.
Opracowanie: mgr
Prowadzenie: mgr
Cele:
✓ Rozbudzanie ciekawości poznawczej w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela
✓ Pogłębianie zainteresowań i wdrażanie do samodoskonalenia
✓ Poznanie aplikacji i platform edukacyjnych do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych: Learningsaps, Jigawsplanet, Wordwall, Animoto, Bitmoji, Coolgram, PhotoCollage, Puzzle AR, Genially
✓ Prezentacja stron wspomagających tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych: darmowe grafiki https://pixabay.com/pl/, https://pl.freepik.com/, https://www.pexels.com/ oraz usuwanie tła https://www.remove.bg/
✓ Prezentacja robota edukacyjnego Genibot – jego funkcji i możliwości wykorzystania
Formy pracy:
- wykład
- prezentacja,
- ćwiczenia
Środki dydaktyczne:
- tablica interaktywna
- laptop
- materiały szkoleniowe dla nauczycieli

Przebieg szkolenia

1. Podanie tematu i celu szkolenia.
2. Prezentacja aplikacji BITMOJI + ćwiczenie w opracowaniu własnego awatara, udostępniania z telefonu na komputer, usuwania tła za pomocą www. remove.bg
3. Prezentacja aplikacji WORDWALL
4. Prezentacja aplikacji Learningaps, Jigawsplanet
5. Prezentacja aplikacji na telefon: Coolgram – przygotowanie zdjęć do puzzli interaktywnych, , PhotoCollage – prezentacje fotogalerii w postaci kolażu zdjęć
i sposobów ich wykorzystania
6. Prezentacja Animoto – narzędzia do montażu krótkich materiałów animowanych
(A. Wasilewska)
7. Prezentacja puzzli AR – jako formy pracy z „rozszerzoną rzeczywistością”
8. Prezentacja robota edukacyjnego Genibot
9. Praca z aplikacją Genially:
a. Wykład
b. Ćwiczenia
10. Podsumowanie i ewaluacja.

ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
W RAMACH WDN-u

Drogie Panie,

Zapraszam do wypełnienia ankiety dotyczącej szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach WDN-u. Wasza opinia pozwoli mi na dokonanie samooceny oraz wyciągnięcia wniosków
do dalszej pracy.

Proszę o zaznaczenie wybranej odpowiedzi.

I. Tytuł szkolenia: Narzędzia TIK w pracy nauczyciela przedszkola.

II. Data i miejsce szkolenia:

III. Organizacja szkolenia:

1. Czy szkolenie odbywało się zgodnie z planem w wymiarze czasowym?

□ zdecydowanie tak

□ raczej tak

□ trudno powiedzieć

□ raczej nie

□ zdecydowanie nie

2. Czy na szkolenie przeznaczono odpowiednią ilość czasu?

□ zdecydowanie tak

□ raczej tak

□ trudno powiedzieć

□ raczej nie

□ zdecydowanie nie

IV. Szkolenie

1. Czy treść szkolenia odpowiadała jego tytułowi i tematowi?

□ zdecydowanie tak

□ raczej tak

□ trudno powiedzieć

□ raczej nie

□ zdecydowanie nie

2. Czy prowadząca szkolenie posiadała odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne?

□ zdecydowanie tak

□ raczej tak

□ trudno powiedzieć

□ raczej nie

□ zdecydowanie nie

3. Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i przystępny sposób?

□ zdecydowanie tak

□ raczej tak

□ trudno powiedzieć

□ raczej nie

□ zdecydowanie nie

V. Przydatność szkolenia

1. Czy szkolenie spełniło Pani oczekiwania?

□ zdecydowanie tak

□ raczej tak

□ trudno powiedzieć

□ raczej nie

□ zdecydowanie nie

2. Czy jest Pani zainteresowana uczestnictwem w szkoleniu dotyczącym pracy
z aplikacją Genially ...