Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Sodulska
Data publikacji
2021-06-04
Średnia ocena
0,00
Pobrań
35

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia opracowane zostały w aplikacji Genially i odbyły się zdalnie . Do scenariusz załączam link, który daje możliwość przeprowadzenia zajęć.
 Pobierz (docx, 18,9 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych (Trening Umiejętności Społecznych)

dla ucznia klasy 1 szkoły podstawowej przygotowanych na Genially

https://view.genial.ly/607570938b960d0dfd6b909f/interactive-content-empatia-tus

TEMAT: Co to jest empatia? Okazywanie empatii i zrozumienia.

Rodzaj zajęć:

Trening Umiejętności Społecznych - rewalidacja ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zespół Aspergera.

Cel ogólny zajęć:

ugruntowanie wiedzy na temat emocji własnych oraz kształcenie umiejętności prawidłowego odczytywania stanów emocjonalnych innych osób.

Cele szczegółowe zajęć - uczeń:

potrafi określić, jaką emocję odczuwa w danej chwili,

doskonali umiejętność dostrzegania i rozpoznawania uczuć i emocji innych osób,

odkrywa, czym jest empatia,

trenuje przyjazne zachowania wobec kolegów i koleżanek,

rozwija proces analizy i syntezy oraz spostrzegawczość,

czerpie radość z kolejno wykonanych zadań, ma poczucie sprawstwa.

wzbudza wiarę we własne możliwości.

Metody pracy:

oparte na słowie: rozmowa kierowana,

oparte na oglądzie: film,

oparte na działaniu: historyjka obrazkowa, ćwiczenia interaktywne.

Formy pracy:

indywidualna.

Środki dydaktyczne:

Zajęcia opracowane na panelu Genially:

Karta samopoczucia – Jaka pogoda pokazuje twój dzisiejszy nastrój, kalendarz interaktywny, film animowany, historyjka obrazkowa do filmu, krzyżówka interaktywna (hasło empatia), ćwiczenie interaktywne rozbudzające empatię ucznia.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Rundka wstępna (wstęp do zajęć):

Zapoznanie ucznia z formą, celem i przebiegiem zajęć.

Jaka pogoda pokazuje twój dzisiejszy nastrój? – określenie przez ucznia

i nauczyciela samopoczucia poprzez wskazanie odpowiedniej pogody.

Uzupełnienie kalendarza - przypomnienie nazwy dnia tygodnia, miesiąca, pory roku.

Wspólne oglądanie filmu animowanego – krótka historia o empatii i przyjmowaniu perspektywy innych osób. Rozmowa z uczniem:

Co Cię zaskoczyło?

Co Cię rozśmieszyło?

Co Ci się najbardziej podobało w prezentowanej historii?

Historyjka obrazkowa – porządkowanie obrazków ukazujących kolejne wydarzenia filmu. Wspólne opowiadanie – co się dzieje na danym obrazku, co wydarzyło się później. Zwrócenie uwagi na zachowanie i emocje bohaterów w różnych momentach filmu. Odniesienie się do doświadczeń ucznia.

Krzyżówka interaktywna - odkrycie, jak nazywa się umiejętność zauważania, rozpoznawania i współodczuwania emocji drugiej osoby (hasło empatia).

Ćwiczenie interaktywne – odkryj karty – rozbudzanie empatii u dziecka.

Podsumowanie zajęć. Rundka podsumowująca: „Na dzisiejszych zajęciach podobało mi się ...”. Odkrycie nagrody. Pożegnanie.