Dodaj publikację
Autor
Magdalena Woźny
Data publikacji
2021-06-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
15

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć świetlicowych z wykorzystaniem fragmentu książki autorstwa B. Ferrero: "Siedemnaście opowiadań": Spacer po lesie. Opracowanie zawiera przykłady zabaw sensorycznych.
 Pobierz (doc, 47,0 KB)

Podgląd treści


Magdalena Woźny

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Temat zajęć: Magia zmysłów
Wiek uczestników: 7 - 8 lat
Cele ogólne:
1. Wzbudzanie wśród dzieci zainteresowania czytelnictwem.
2. Odnajdywanie wraz z dziećmi morału płynącego z przeczytanego fragmentu książki.
3. Rozwijanie pozytywnego myślenia.
4. Ukazywanie dzieciom wyjątkowości doświadczania świata poprzez zmysły.
5. Doskonalenie umiejętności współpracy i integracji pomiędzy rówieśnikami.
Cele szczegółowe (operacyjne):
Dziecko:
1. uważnie słucha fragmentu książki czytanego przez nauczyciela,
2. poszukuje przesłania płynącego z przeczytanego opowiadania,
3. formułuje wypowiedzi na zadany temat,
4. rozwija wyobraźnię, twórcze myślenie oraz empatię,
5. zna zmysły ludzkie i docenia ich znaczenie,
6. aktywnie uczestniczy w poszczególnych zabawach i współpracuje z rówieśnikami,
7. przestrzega zasad kulturalnego zachowania się podczas zajęć.
Metody:
Podająca: czytanie opowiadania, rozmowa kierowana, objaśnienia. Praktycznego działania: pantomima, ilustrowanie jednego ze zmysłów, zabawy sensoryczne. Poszukująca: zagadka dedukcyjna dotycząca tematyki zajęć, rozsypanka - dopasowywanka, zabawa w skojarzenia, wskazywanie przez uczniów argumentów świadczących o przewadze świata rzeczywistego nad „wirtualnym” (elektronicznym).
Formy: zbiorowa, indywidualna i grupowa
Środki dydaktyczne: tekst opowiadania „Spacer po lesie” z książki pt. „Siedemnaście opowiadań”, autorstwa: Bruno Ferrero, karteczki zawierające nazwy zmysłów, pisaki, kolorowe kartki A4 z wyszczególnionymi kategoriami (piękny widok, lubiany dźwięk, przyjemna powierzchnia, wspaniałe jedzenie, ładny zapach) , klej, dzwoneczek, chusta, olejki zapachowe z zaklejonymi nazwami, „pojemnik różnorodności” z przedmiotami do zgadywania (np. włóczka, długopis, kredka, gumka, strugaczka, nożyczki, linijka, piłeczka, kartka, klocek, autko, lalka, klej, książka, bibuła, wata, rolka papieru, kawałek materiału, chusteczki higieniczne, lusterko).

Przebieg zajęć:
1. Powitanie w kręgu. Nauczyciel wita wszystkich, którzy: lubią: obserwować przyrodę, słuchać odgłosów przyrody, dźwięki tętniącego miasta, ciszę w lesie, lepić bałwana, zapach lasu, jeść dobre posiłki. Uczniowie, którzy czują się przywitani, machają do siebie.
2. Wprowadzenie do zajęć. Zagadka: Na podstawie pytań, które zadawałam podczas powitania, spróbujcie odgadnąć tematykę dzisiejszych zajęć. Następnie poinformowanie uczniów o przebiegu zajęć (wspólne czytanie, a następnie zajęcia tematyczne).
3. Czytanie opowiadania pt. „Spacer po lesie” z książki pt. Siedemnaście opowiadań”, autorstwa B. Ferrero. Prośba skierowana do dzieci o uważne słuchanie.
4. Rozmowa kierowana.
Pytania do tekstu: Gdzie dzieci jechały na wycieczkę? Czy (wszystkie) dzieci były szczęśliwe z wycieczki? Kto nie był zadowolony z wyjazdu i dlaczego? Co wywoływało zachwyt dzieci? (poziomki, strumyczek czystej wody, liście, żaby, jeże, kasztany, wielkie drzewo, gładki pień, chmury, śpiew słowików, zapach mchu). Co najbardziej interesowało Łukasza?

5. Pantomimiczna zabawa sensoryczna: „Pokaż ten zmysł”. Dzieci stoją w rozproszone po sali. Nauczyciel kolejno wymienia poszczególne zmysły: wzrok, słuch, dotyk, smak, węch, a zadaniem dzieci jest ich przedstawianie za pomocą mimiki ...