Dodaj publikację
Autor
Ewa Mantey
Data publikacji
2021-06-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

lekcja na temat "Współrzędne środka odcinka i długość odcinka"
 Pobierz (docx, 14,5 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT

lekcji matematyki w kl.7d

SMS Junior 19.05.2021r.

Temat: Współrzędne środka odcinka i długość odcinka.

Cele lekcji:

1. ogólny

Celem lekcji jest utrwalenie wiadomości o prostokątnym układzie współrzędnych oraz wyznaczanie długości odcinka równoległego do osi układu i znajdowanie środka odcinka, gdy dane są współrzędne jego końców.

2. operacyjne

Uczeń:

• rysuje prostokątny układ współrzędnych, nazywa osie układu (oś odciętych, oś rzędnych) oraz ćwiartki;

• odczytuje współrzędne punktów kratowych;

• zaznacza punkty kratowe, gdy ma dane ich współrzędne;

• oblicza długość odcinka równoległego do osi układu;

• znajduje współrzędne środka odcinka, gdy dane są współrzędne jego końców.

Metody pracy:

dyktando matematyczne - powtórzenie poprzedniej lekcji;

analizowanie przykładów dotyczących długości odcinka i środka odcinka - podręcznik str.221-222;

elementy wykładu;

filmik edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=oL46vHVj8kY;

rozwiązywanie zadań;

pomoce dydaktyczne:

podręcznik do kl.7 Matematyka wokół nas WSiP 2020

platforma MsTeams

kanał YouTube

zeszyty uczniowskie

tablet graficzny

Przebieg lekcji:

Czynności organizacyjne: przywitanie osób zaproszonych i uczniów, sprawdzenie obecności.

Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji w formie dyktanda matematycznego dla wszystkich uczniów oraz sprawdzenie zadania domowego jednemu uczniowi - zad.1 i 4 ze Sprawdź sie str.225 podręcznika.

Prezentacja o Kartezjuszu wykonana przez jednego z uczniów kl.7d.

Analiza przykładu 4 ze str. 221 i rozwiązanie zadania 8.

Analiza przykładu 5 ze str.221, definicja środka odcinka.

Filmik edukacyjny, przedstawiający sposób wyznaczania środka odcinka - czas trwania ok.2 minut.

Rozwiązanie zadania 9/221.

Analiza przykładu 6 ze str. 222 i rozwiązanie zadania 10.

Analiza przykładu 7 ze str. 222 i rozwiązanie zadania 11.

Podsumowanie: pytania do uczniów, wnioski, zadanie domowe ( zad. 2 i 3 ze Sprawdź sie str.225 podręcznika, oceny za aktywność podczas lekcji.

Zakończenie lekcji.